Šodien daudzi cilvēki izvēlas nest sevī sarūgtinājumu, nespēj jeb pat nevēlas piedot citiem. Tādā veidā paliekot saistīti ar aizvainojuma smago nastu un citām nepiedošanas sekām. Dievs ir Dievs – Viņš spēj izlīdzināt jebkādas plaisas cilvēku attiecībās, atjauno tās un dziedina. Dieva mīlestības spēks atklājas katra dzīvē, ja vēršamies lūgšanā un klaudzinām, tad mums vienmēr tiek atvērts.

Lāsma, pirms gada atnāca uz draudzi ”Kristus Pasaulei”, atvēra savu sirdi Jēzum, un pēc draudzes rīkotā trīs dienu semināra: ”Inkaunters”, saņēma dziedināšanu un atbrīvošanu no mazvērtības, nepiedošanas un depresijas.

Lāsma pati stāsta: “Skolas laikā mana domāšana atšķīrās no vienaudžem. Mani neinteresēja ballītes, neaizrāva ar tām saistītās jautrības, alkohols un cigaretes. Sajutu, ka esmu savādāka, varbūt tas bija iemesls kāpēc mani nepieņēma un bieži izsmēja. Tieši šī nepieņemšana manī radīja lielu mazvērtības sajūtu un nepareizu domāšanu par sevi. Sajutos vainīga, ka esmu nepareiza, savādāka un nemīlēta. Vecākiem neko nestāstīju, tāpēc arī no ģimenes nebija atbalsts. Visu negatīvo, ko dzirdēju par sevi, uztvēru sāpīgi, pieņēmu un sāku ticēt, ka tā tas arī ir. Ja kāds teica, ka esmu neglīta, tad tā arī domāju par sevi. Ar laiku radās emocionālas problēmas, kas izraisīja depresiju, bailes un nepatiku iet uz skolu. Bija domas par pašnāvību. Toreiz nesapratu, ka tie bija meli, un tas nebija Dieva plāns manai dzīvei. Par Dievu nojautu zemapziņā, ka Dievs ir reāls. Pagajušajā vasarā, kāda sieviete no draudzes mani uzaicināja atnākt uz dievkalpojumu. Nākt pie Dieva bija mana brīva griba un pārliecība, ka Dievs var palīdzēt. Saņēmu uzaicinājumu uz mājas grupiņu, tomēr vispirms neilgu laiku piedalījos online grupiņā, jo biju ārpus Latvijas. Tagad apmeklēju draudzi un mājas grupiņu klātienē, kur saņemu garīgu stiprinājumu, un neesmu viena, bet man ir patīkami pavadīts laiks kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, slavējot Dievu un pārrunājot Dieva Vārdu. Mājas grupas vadītāja man ieteica apmeklēt Inkaunteru, kur par mani tika aizlūgts un es saņēmu atbrīvošanu no nepiedošanas, kas ilga 14 gadus. No manas sirds ir prom liels smagums. Dieva priekšā atzinu savu bezspēcību un grēkus, ka ar saviem spēkiem nevaru atrisināt problēmas. Piedevu sev, ka sirdī iesēju nepareizas domas un piedevu visiem pāri darītājiem. Manī vairs nav naids, nav dusmas un atriebības domas. Esmu brīva no mazvērtības, mācos pieņemt un mīlēt sevi. Jēzus mūs mīl daudz vairāk, kā mēs spējam mīlēt paši sevi – ar nebeidzamu mīlestību.

Ja arī Tavā dzīvē ir līdzīgas problēmas, tad nāc uz draudzes “Kristus Pasaulei” mājas grupiņu, un esi tuvāk Dievam! Dievs nekad nepamet, jo Viņš ir uzticams un uz Viņu var paļauties! Novēlu arī Tev piedzīvot Dieva mīlestību!

Lāsmas Zelčas liecību pierakstīja Vineta Indruškeviča.