Vēl pirms 11 mēnešiem es savā dzīvē diezgan reti biju dzirdējusi vārdu “Dievs”.
Tādēļ arī es negribēju saprast to, kas tas ir un man nelikās svarīgi to uzzināt. Mēdz teikt, ko nevar redzēt vai dzirdēt, tā nemaz nav! Taču šobrīd es nevarētu iedomāties savu dzīvi bez Dieva, jo es nezinu, kur šobrīd „mētātos” un ko darītu, ja nebūtu ar Dievu. Iespējams, ka es vēl joprojām nožēlotu to, ka eksistēju šajā pasaulē.

Šobrīd katra jauna diena man ir kā izaicinājums iepazīt Dievu vēl vairāk, tuvoties debesīm, saprast Tā Kunga ceļus un nozīmi savā dzīvē. Protams, tas nav arī tik vienkārši, kā izklausās, taču es ticu un viss! Dievs ir kas vairāk – Viņš ir dzīvs un reāli darbojas pie ikviena cilvēka, ja vien viņš to vēlas ieraudzīt. Dievs var piepildīt Tavu dvēseli ar to, pēc kā ilgojies!

Pirms 11 mēnešiem mana dzīve pārvērtās, lēnām iepazīstot Dievu. Viņš vispirms man dāvāja mieru dvēselē un – tādu kā siltumu, kas ielīst sirdī un sargā no nedrošības un bailēm. Dieva miers man deva pamatu, jēgu un virzienu, kā celt savu turpmāko dzīvi. Ar katru dienu es redzēju izmaiņas savā dvēselē. Es rīkojos drosmīgi, nevis gļēvi un muļķīgi. Bija cilvēki, kuri gribēja, lai esmu tāda, kāda biju agrāk, bet es turpināju iet uz priekšu un cīnīties. Man bija sāpīgi pamest tā brīža cilvēku mīlestību, taču es zināju, ka Dievs man dos vairāk un, lai vai kas – Viņš mani iecels pār lielumu – īstajā laikā un brīdī. Pacietība ir Dieva sabiedrotais!

Šobrīd ir piepildījies mans ilgu laiku kārotais sapnis – es dzīvoju savu patstāvīgu dzīvi. Lai gan tas ir tikai sākums, es zinu, ka tāda ir Dieva griba, jo tikai tur, kur es esmu šobrīd, varu Viņā pieaugt vēl vairāk. Dievs dara reālus brīnumus. Kādu vakaru es sēdēju savās mājās, man bija jāizvācas no savas istabas, un es domāju, kur es iešu un ko darīšu. Zināju, ka pie mammas istabā negribu dzīvot, jo kā tad es varēšu lūgt un lasīt Dieva Vārdu, pieaugt Viņā, ja zinu, ka mammai tas nepatīk. Nākamajā vakarā es jau biju jaunajās mājās, jaunajā istabā ar Bībeli un skaļi teicu vārdus: „Paldies, Dievs! Tu tiešām esi, Tu esi dzīvs un taisns, Tu zini, kā ir vispareizāk, Tu jau manu dzīvi esi izplānojis, atliek man vienīgi sekot Tev, lai notiek Tavs prāts kā Debesīs, tā arī virs Zemes!”

Dievs labā nozīmē ir apgriezis manu dzīvi kājām gaisā. Es zinu, ka viss notiek uz labu, jo Dievs ir labs Dievs, Viņš neļaus pat matiņam nokrist no manas galvas. Viņš palīdz un sargā, vienmēr ir līdzās un atbalsta. Viņš ir brīnumu Dievs, mana gaisma un cerība!

Lelde Mincāne.