Naula ir dzīvespriecīga un sabiedriska jauna sieviete,
augusi daudzbērnu ģimenē Cēsu pusē, nu jau vairākus gadus dzīvo Rīgā, tāpēc sevi droši sauc par rīdzinieci. Jau vairākus mēnešus viņa regulāri apmeklē draudzi „Kristus Pasaulei”, un piedalās tās pasākumos. Ienākot mūsu draudzē, viena no Naulas problēmām bija bronhiālā astma, no kuras viņa tika dziedināta lūgšanu nometnē.

Apmēram pirms gada, kad Naulai bija ieildzis klepus, viņa apmeklēja plaušu ārstu, kurš noteica diagnozi – vidēji smaga bronhiālā astma. „Es biju šokā! Bērnībā vispār neslimoju, veselība man ir laba un nekad neesmu bijusi slimnīcā”, viņa stāsta. „Taču tagad man izrakstīja garu sarakstu ar medikamentiem, kuri man jālieto no rīta un vakarā. Vēl ārsts teica, – ja manā vecumā atklāj astmu, tad izredzes izārstēties ir mazas, un atliek ar savu slimību sadzīvot visu atlikušo mūžu”.

Elpas trūkums varēja sākties visnepiemērotākajā brīdī. Visbiežāk tas notika naktī, tomēr smagākās lēkmes Naulai bija tieši emocionālu pārdzīvojumu un satraukumu brīžos. Jaunā sieviete bija atkarīga no lēruma zāļu un kabatas inhalatora, tomēr bija reizes, kad arī tie nepalīdzēja

Uz draudzi „Kristus Pasaulei” Naulu atveda kāda paziņa. Jau pirmais dievkalpojums viņai ļoti patika, un jaunā sieviete iekšēji juta, ka tieši šeit ir viņas vieta. Kopš tās reizes Naula draudzē ir katru svētdienu un regulāri piedalās arī savas mājas grupas sapulcēs.

Galvenais mērķis, kāpēc viņa devās uz draudzes triju dienu lūgšanu nometni inkaunteru, bija vairāk tuvoties Dievam un sakārtot savu dzīvi kopumā. Dziedināšana no astmas nebija svarīgākais. Tomēr kalpotāji inkaunterā aizlūdza arī par šo problēmu.

„Kaut arī esmu ļoti emocionāls cilvēks, nekādi piedzīvojumi vai sajūtas inkaunterā vai pēc tā man nebija”, stāsta Naula. Tomēr aizlūgšanas laikā sievietē radās iekšēja pārliecība: „Man astmas vairs nav! Tā ir prom!” Pēc lūgšanu nometnes es ik rītus lasu Dieva vārdu, meklēju, slavēju, un pielūdzu Viņu. Esmu pateicīga Dievam par dziedināšanu”, viņa stāsta.

Nedēļu pēc lūgšanu nometnes Naulai kādu dienu sākās klepus. Taču viņa zināja, ka palīdzība ir meklējama Dieva vārdā un Viņa apsolījumos. Nekavējoties jaunā sieviete sāka lūgt Dievu un apliecināja, ka Jēzus Kristus ir paņēmis visas slimības prom un ka astmai vairs nav vietas viņas dzīvē. Pēc šīs izmisuma pilnās lūgšanas klepus pārgāja. Vairs nebija vajadzīgs ne inhalators, ne tabletes.

Kopš tās dienas Naula ir dziedināta no astmas, un lēkmes nav vairs ne reizi atkārtojušās. „Gan veselības ziņā, gan garīgi jūtos lieliski”, viņa stāsta. Dievs ir mīlošs un spēcīgs, Jēzus nomira pie krusta, lai mums būtu veselība un prieks, nevis slimības!” saka Naula.

Naulas Dannenbergas liecību pierakstīja Artūrs Danenbaums un Lolija Sprancmane