Draudzes mājas lapā ir lasāmas vairāk nekā simts liecību par to,
kā Tas Kungs pārdabiskā veidā iejaucies un izmainījis daudzu cilvēku dzīves, piešķirot tām pavisam jaunu jēgu, kā arī dziedinājis no slimībām un palīdzējis atrisināt citas problēmas.

Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis ne reizi vien ir teicis, ka cilvēku liecības par izmainītām dzīvēm un Dieva iejaukšanos ir labākie sprediķi, kādus viņš vēlas dzirdēt. „Kad redzu, ko Dievs dara cilvēku dzīvēs, tas ir balzāms manai dvēselei. Tad es redzu, ka mūsu darbam ir augļi”, viņš saka.

Pagājušā gada beigās mācītājs aicināja katru „Kristus pasaulei” dalībnieku uzrakstīt savu liecību par to, Dievs ir darījis viņa dzīvē un tieši kādas izmaiņas notikušas, esot draudzē „Kristus pasaulei”. Rezultātā tika saņemtas vairāk nekā simts liecības, kuras pēc nelielas rediģēšanas tika ievietotas draudzes mājas lapā.

Kopš pagājušā gada beigām arī draudzes dievkalpojumos regulāri dzirdamas cilvēku liecības. Labākās no mājas lapā ievietotajām liecībām būs lasāmas arī nākamajā „Brīnumu Avīzes” numurā.

Liecības „Ko man devusi draudze „Kristus pasaulei”” jūs varat lasīt šeit:

Artūrs Danenbaums.