Linda, draudzes „Kristus Pasaulei” dalībniece, dalās savā stāstā par vienu no dzīves lielākajām cīņām – par veselību.

28 gadu vecumā, pēc profilaktiskajām veselības pārbaudēm ārsts atklāja, ka Lindai dzemdē ir izveidojusies mioma. Sākotnēji tā nekādus draudus veselībai neradīja. Lindai nevajadzēja lietot medikamentus, tādēļ viņas dzīvē tā lielas problēmas nesagādāja. Taču daudzus gadus vēlāk, izejot kārtējo pārbaudi, ārsti atklāja, ka mioma sākusi palielināties un prognozēja, ka šis nevēlamais veidojums būs jāoperē. Lindu šie jaunumi satrieca, viņa jutās bezspēcīga problēmas priekšā un negribēja pieļaut pat domu par operācijas veikšanu.

Šajā grūtajā laikā Linda sāka meklēt Dievu. Sākotnēji viņa šaubījās, vai draudze ir īstā vieta, kur meklēt palīdzību, tomēr, atsaucoties savas kolēģes uzaicinājumam, atnāca uz draudzes „Kristus Pasaulei” dievkalpojumu. Tā Linda pamazām sāka apmeklēt draudzi un arī vienu no draudzes mājas grupām. „Esot draudzē, es iemācījos meklēt Dievu, lasīt Bībeli un lūgt. Sapratu, ka varu savu veselības problēmu droši uzticēt Jēzum, jo Viņš ir ieinteresēts un gādā par ikvienu, kurš uz Viņu paļaujas. Mani atbalstīja arī mājas grupas cilvēki un lūdza katru dienu par manu vajadzību.”

Janvārī, dodoties uz pārbaudi pie ginekologa, lai noskaidrotu, vai būs jāveic operācija, ārsts Lindai par lielu prieku paziņoja, ka mioma ir iekapsulējusies, tas nozīmē, ka tā nepalielināsies un operācija nav vairs nepieciešama.

Redzot, ka Dievs patiešām dziedina, viņai radās vēlme iepazīt Viņu vēl vairāk. Šodien Linda katru rītu pavada laiku, lūdzot Dievu un lasot Bībeli. Linda ir laimīga. „Vislielākais ieguvums no šī visa bija tas, ka es iepazinos ar Jēzu. Attiecības ar Viņu ir pats svarīgākais, tās ir pāri visam! Vēlos katram, kas lasa šo liecību, pateikt, ka Dievs ir ļoti tuvu. Viņš ir reāla un liela Personība! Dievs ir labs un uzticams, Viņš vēlas katru cilvēku darīt brīvu.”

Sandija Vēze