Jau kopš bērnības Marianu mocīja muguras sāpes.
Neviens ārsts līdz šim nebija varējis palīdzēt, un viņa bija jau iemācījusies ar tām sadzīvot. Bet tad sākās vēl citas veselības problēmas. Pirms trim mēnešiem Mariana, strādājot savā darbavietā un ilgstoši atrodoties caurvējā, saaukstējās. Viņai parādījās stipras sāpes sprandā. Neskatoties uz slimību, darbs bija jāturpina. Taču kādu rītu pamostoties, Mariana saprata, ka sāpes ir tik ļoti pastiprinājušās, ka viņa vairs nevar pagrozīt galvu un patstāvīgi piecelties no gultas. Lai tiktu augšā, bija jālūdz palīdzība vīram.

Mariana nolēma apmeklēt ārstu, kurš ieteica veikt masāžas. Pēc masāžas kursa palika labāk, taču sāpes neizzuda. Tās aizvien saglabājās – nepatīkamas un traucējošas.

Atnākot uz draudzes „Kristus Pasaulei” dziedināšanas dievkalpojumu, Mariana ļoti spēcīgi piedzīvoja Dievu. Viņa saka: „Dievkalpojuma laikā, kad mācītājs lūdza par dziedināšanu, es piedzīvoju ļoti īpašas sajūtas. Varētu teikt, ka izjutu visaptverošu mīlestību, mieru un pilnīgu drošību. Emociju bija tik daudz, ka es sāku raudāt. Pēc lūgšanas beigām aptvēru, ka sāpes ir izzudušas gan no sprandas, gan muguras. Tagad es varu brīvi kustēties un sāpes vairs neparādās.”

Mariana ir ļoti laimīga, ka ir bijusi šajā dievkalpojumā, piedzīvojusi Dieva tuvumu un saņēmusi savu dziedināšanu. Tas liek no jauna apjaust, cik ļoti Dievs viņu mīl un saprast, ka Tam Kungam rūp viņas sāpes un problēmas.

Liecību pierakstīja Evita Luca