Arvis draudzi „Kristus Pasaulei” apmeklē jau apmēram sešus gadus.
Viņš ir veiksmīgs juvelieris ar mērķtiecīgu skatījumu nākotnē. Taču tas tā nav bijis vienmēr. Jaunā cilvēka dzīve, pirms viņš bija iepazinis Dievu, krasi atšķīrās un ne tuvu nelīdzinājās šodienai.

Pirms vairākiem gadiem Arvja finansiālais stāvoklis nebija spīdošs. Sagādāt iztiku ikdienai nenācās viegli, un viņš nopelnīja knapi trīs simti latus. Neliels ikmēneša kredīts – piecpadsmit lati – šķita ļoti daudz, un bija lielas grūtības to nomaksāt. Tika meklēti dažādi risinājumi, piemēram, Arvis regulāri apmeklēja ekstrasensus un kāršu licējas, lai noskaidrotu savu neveiksmju iemeslu, bet nekādas atbildes viņš nesaņēma un reālu izmaiņu nebija.

Arvis pats stāsta: „Vēl pirms vairākiem gadiem es baidījos uzstādīt jebkādus mērķus, jo biju ievērojis, ka neviens no maniem sapņiem nekad nepiepildījās un viss, ko iesāku, izgāzās. Taču bērni auga, ģimenes vajadzības arī palielinājās, tāpēc radās nepieciešamība pēc papildus līdzekļiem, kurus diemžēl nopelnīt nespēju. Uz īsu brīdi biju uzsācis biljarda biznesu, taču mana attieksme bija nenopietna, jo visu nopelnīto naudu ar draugiem nodzērām, līdz ar to bizness neattīstījās un beigu beigās izjuka. Mana dzīve bija bezmērķīga un nožēlojama. Uzskatīju sevi par cilvēku bez mugurkaula un par neveiksminieku, kurš bieži vien dzīvoja depresijā.”

Paralēli nemitīgajiem mēģinājumiem veikt izmaiņas savā dzīvē, sievasmāte vairākkārt man stāstīja par Dievu, un viņas vārdi ar laiku „aizķērās” manā sirdī, līdz sāku meklēt Dievu un interesēties par Viņu pats.

Arvis sāka meklēt risinājumu Dievā un nonāca dievkalpojumā draudzē ‘’Kristus Pasaulei’’, kurā mācītājs māca par pareiziem Bībeles principiem un personīgām attiecībām ar Dievu, ko Arvis agrāk nezināja. Viņš turpina: „Sākumā, apmeklējot draudzi, es apgalvoju, ka manā dzīvē viss ir kārtībā, tomēr vēlāk nācās atzīt, ka tā nav. Es sapratu, ka pats saviem spēkiem nevaru atrisināt problēmas un Dievam teicu – lai notiek Viņa prāts visās lietās, es klausīšu visam, ko Dievs atklāj Bībelē, ko sludina un iesaka mācītājs un arī mājas grupas vadītājs.”

Pieņemot lēmumu paklausīt Dievam visās lietās, sāku regulāri pavadīt laiku lūgšanā un lasīju Bībeli. Reizi nedēļā apmeklēju mājas grupiņu un dievkalpojumus, kā arī uzņēmos kalpošanu draudzē.

Paralēli tam es apmeklēju arī Bībeles un Līderu skolas, kurās mācītājs stāstīja par Bībeles principiem attiecībā uz finansēm. Uzzināju, ka Dievs vēlas svētīt mani arī finansiāli, ja došu Viņam labprātīgos ziedojumus un desmito tiesu no saviem ienākumiem, kas jau patiesībā pieder Dievam. Kādā no draudzes īpašajiem dievkalpojumiem apsolīju dot Viņam ne tikai desmito tiesu, bet arī piecus, bet nākamajā gadā – desmit procentus kā labprātīgo ziedojumu. To cītīgi darīju un redzēju svētību nākamā gada ienākumu pieaugumā. Pat tad, kad likās, ka ir grūti brīži, es paliku uzticams un nepārstāju Dievu pagodināt ar savām finansēm. Lūdzu pastāvīgi Dievu par finansiālu izaugsmi un apliecināju arī Rakstu vietas no Bībeles, kurās ir Dieva apsolījumi par labklājību. Sapratu no Dieva, ka man jāiegulda veiksmīgos draudzes cilvēkos – mājas grupas vadītājā un savos mācītājos. Paklausīju arī mācītāja sniegtajiem padomiem Līderu skolā. Rezultātā es sāku novērot, ka pielietotie Dieva principi un līderu skolā apgūtais sāka nest augļus.

Manā dzīvē nebija nekādu pārdabisku brīnumu vai emocionāli sajustas Dieva klātbūtnes, taču es sāku pamanīt izmaiņas savā raksturā. Tās lietas, kurām agrāk paša spēkiem nevarēju atrast risinājumu, sāka sakārtoties. Es vairs nedzīvoju depresijā, es sāku izvirzīt mērķus savai dzīvei un tos arī sasniegt.

Dievs ne tikai sāka mainīt manu raksturu, bet arī svētīja finansiāli, – mani ienākumi sāka arvien pieaugt. Šobrīd tie ir palielinājušies pat vairākas reizes, salīdzinot ar to, kā bija agrāk. Es sapratu, ka bez Dieva, paša spēkiem, es nespētu piedzīvot tādu finansiālu attīstību. Darot pareizas lietas, kas saskan ar Dieva prātu, parādījās arī pareizi rezultāti. Es beidzot varēju piedzīvot sasniegumus lietās, kuras agrāk nevarēju pats izdarīt.

Šobrīd sevi redzu kā plaukstošu uzņēmēju, kuram ir mērķi un apņēmība tos sasniegt. Arī, sastopoties ar pārbaudījumiem, apzinos, ka varu paļauties uz Dievu un ka Viņam vienmēr ir atrisinājums. Nākotnē man ir vīzija kļūt par miljonāru, lai varētu 90% no saviem ienākumiem dot Dievam Viņa valstības celšanai, tajā pašā laikā pats dzīvojot pārticībā no atlikušajiem 10%.”

Arvis no bezmērķīga, depresīva neveiksminieka ir kļuvis par pašpārliecinātu, veiksmīgu cilvēku. Citiem viņš iesaka: „ Tā kā esmu savas draudzes patriots, tad iesaku: meklējiet Dievu lūgšanā, lasiet Bībeli, apmeklējiet draudzi un mājas grupiņu un kalpojiet Dievam! Dariet pareizas lietas, kas saskan ar Dieva gribu un ar to, ko sludina mans mācītājs!

Arvja Kotina liecību pierakstīja Kristīne Krapāne