Draudzes „Kristus Pasaulei” 07. 02. 09. februāra dievkalpojumā Rīgā sludinātais vārds bija par to,
ka kristieša dzīvē nav jomu, kuras var palikt neredzamas un apslēptas citiem cilvēkiem un sabiedrībai. Ja kristietim ir attiecības ar Dievu, individuāls laiks lūgšanai un Dieva Vārda studēšanai, tad tas ir kā gaisma, kurai jākļūst redzamai apkārtējiem.

Ja pārdomājam Dieva apsolījumus un pieņemam lēmumu tiem ticēt, tad Dievs piepilda mūsu ticību un Viņa apsolījumi piepildās, nāk gaismā!

Septītā februāra dievkalpojums bija īpašs vēl ar to, ka nu „Kristus Pasaulei” Rīgas draudze iegādājusies jaunu, jaudīgāku apskaņošanas aparatūru. Daudzi klātesošie atzīmē, ka skaņa kļuvusi daudz tīrāka, var labāk saprast dziesmu vārdus slavēšanas un pielūgsmes laikā.

Kopš janvāra beigām „Kristus Pasaulei” dievkalpojumi tiek filmēti ar divām videokamerām. Līdz ar to draudzes mājaslapā ievietoto dievkalpojumu reportāžas kļūst arvien kvalitatīvākas un interesantākas, jo skatītāji redz ne tikai sludinātājus un slavētājus, bet arī publiku zālē un tās reakciju.

Kvalitatīvai audio un videoaparatūrai ir ļoti liela nozīme sekmīgā draudzes kalpošanā un evaņģēlija vēsts pasludināšanā. Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis atzīmē, ka ir prieks vērot, kā Dievs piepilda savus apsolījumus un svētī draudzi ar visu nepieciešamo. Doma filmēt dievkalpojumus ar divām kamerām, kā arī uzlabot dievkalpojuma skanējumu draudzē ir jau no pagājušā gada rudens. Kopš tā laika draudzē par šo vajadzību tika lūgts un vākti īpaši ziedojumi. Šobrīd draudze ar saviem ziedojumiem jau ir atmaksājusi lielāko daļu kredīta, kurš tika ņemts videokameras iegādei. Mācītājs Mārcis Jencītis ir pārliecināts, ka arī norēķināties par skaņu aparatūru nebūs problēma.