Laura ar vīru jau apmēram pusotru gadu ir uzticami draudzes „Kristus Pasaulei” dalībnieki.
Kopš pievienošanās draudzei viņi regulāri ir ikvienā dievkalpojumā un citos draudzes pasākumos. Pa šo laiku Dievs ir sakārtojis viņu attiecības, atbrīvojis no kaitīgiem ieradumiem un nodrošinājis ar darbu. Šī ir Dieva svētīta ģimene, kurā aug četri bērni un kuras centrā ir Kristus.

Nesen Lauras dzīvē notika gadījums, kas kārtējo reizi apliecina, ka Dievs ir uzticams un gādā par mums. Bībelē ir teikts, ka Tas Kungs mūs svētīs, ja mēs būsim Viņam uzticami un dosim desmito daļu no visiem saviem ienākumiem. Tas parāda mūsu sirds vēlmi mīlēt Viņu ne vien ar vārdiem, bet arī ar praktisku rīcību. Ja mēs dodam Viņa darbam, kalpojam un ceļam Dieva namu, Tas Kungs mūs ceļ un arī palīdz.

„Es strādāju valsts iestādē, bet mans vīrs ir celtnieks”, stāsta Laura. „Neskatoties uz to, ka mēs abi ar vīru katrs savā vietā esam labi darbinieki, ar nopelnīto bija par maz, lai apgādātu mūsu kuplo ģimeni. Bija lietas, kuras nespējām atļauties.”

„Kādu laiku jau gāju draudzē un dzirdēju daudzas liecības, kā Dievs finansiāli svētī tos, kuri dod 10. tiesu un arī ziedojumus. Sirdī tam visam piekritu, tomēr devu mazāk, nekā 10%, jo vēl nespēju savās naudas lietās pilnībā uzticēties Dievam. Šķita – man taču ir liela ģimene un pašiem paliek tik maz!” viņa stāsta. „Savā darbavietā izteicu piedāvājumu uzņemties papildu pienākumus, lai vairāk nopelnītu. Mana priekšniecība novērtēja manu entuziasmu un deva vēl darbus, tomēr arī ar to nepietika, lai pilnībā nodrošinātu manu ģimeni ar visu nepieciešamo.”

Mājas grupiņā, kuru apmeklē Laura, tika regulāri lūgts par viņas materiālajām vajadzībām un finansiālu svētību. Lūgšanas un daudzie piemēri citu draudzes cilvēku dzīvēs palīdzēja Laurai pašai pieņemt lēmumu sākt dot desmito daļu no saviem ienākumiem pilnā mērā. Tas bija praktisks solis, kā paļauties uz Dievu.

„Regulāri apmeklējot draudzi un mājas grupiņu, arvien vairāk pieauga mana ticība un es nolēmu, ka turpmāk paļaušos uz Dievu ikvienā savas dzīves jomā, arī finansēs. Pirms sešiem mēnešiem es saņēmos un ziedoju Dievam visu desmito daļu no saviem ienākumiem. Es vēlējos izmaiņas savā dzīvē un gribēju būt paklausīga Dievam.”

Pagāja tikai dažas nedēļas, un Dievs svētīja Lauru viņas darbā. Viņa turpina: „Mana vadītāja kādu dienu negaidot paziņoja, ka man būs piemaksa pie algas. Viņi mani vērtē kā uzticamu un ar iniciatīvu apveltītu darbinieci, kura labprāt uzņemas papildu pienākumus. Man par to jau maksāja arī līdz šim, taču tagad mana vadība novērtēja manu ieguldījumu un atrada iespēju piemaksāt, un tā nebija maza summa. Es to redzu kā svētību no Dieva. Jau nākamajā mēnesī, kopš es sāku dot pilnu desmito tiesu, Dievs parādīja, ka Viņš ir uzticams un rūpējas par manām vajadzībām. Nauda, ko saņēmu tikai piemaksā, četras reizes pārsniedza to, ko biju devusi kā desmito tiesu. Ar to pietiek, lai apgādātu mūsu ģimeni ar visu nepieciešamo.

Laura ar ģimeni ir pateicīga Dievam par materiālo svētību. Viņa ir pārliecināta un skaidri zina, ka Dievs svētīs un rūpēsies par visām vajadzībām arī turpmāk, ja vien viņa uzticēsies Dievam un turpinās dot Viņa valstībai.

„Pienesiet ikviens pilnu desmito tiesu manā klētī tā, lai arī Manā namā būtu barība un tad pārbaudiet Mani. Vai tad Es nelikšu svētībai pārpilnībā nolīt pār jums?” – tā saka Tas Kungs Malahijas grāmatā. Kopš šī finansu brīnuma piedzīvošanas tā ir viena no Lauras mīļākajām Rakstu vietām.

Lauras Arbidānes liecību pierakstīja Artūrs Danenbaums