Latvijā vairums cilvēku uzskata, ka bez augstākās izglītības nav iespējams pelnīt patstāvīgi. Savukārt, ieguvuši labu izglītību, cilvēki biežāk izvēlas strādāt kādā uzņēmumā vai doties uz ārzemēm, nevis uzsākt savu nodarbi. Šo pārliecību pilnībā apgāž Anna, kura sāka strādāt, kad viņai bija tikai četrpadsmit gadi, turklāt šobrīd viņa ir spērusi jau pirmos soļus, lai uzsāktu savu biznesu, kas dod iespēju Annai kļūt finansiāli neatkarīgai.

Anna stāsta: „Mani vecāki tic Dievam, un ir nodevušies kalpotāji. Pateicoties viņiem, arī es no agras bērnības zinu, ka Dievs ir paredzējis cilvēkam būt par galvu un nevis par asti. Pieņemu, ka tieši tāpēc vienmēr esmu gribējusi pati pelnīt naudu un jau no četrpadsmit gadiem esmu sākusi strādāt.

Ar darba atrašanu man nekad nav bijušas problēmas. Turklāt ikviens no tiem mazāk vai vairāk ir bijis saistīts ar tirdzniecību, kas man arī lieliski padodas, tikai diemžēl alga nebija pietiekama manām vajadzībām. Kaut kādā mērā vēl aizvien biju atkarīga no vecākiem un pilnībā nespēju sevi apgādāt. Šis fakts mani neapmierināja. Ja gribēju saņemt vairāk, būtu jāstrādā divos darbos, bet tādā gadījumā man neatliktu laika nekam citam. Nebūtu iespējas apmeklēt nedz skolu, nedz draudzi un es nevarētu kalpot cilvēkiem. Taču draudzē „Kristus Pasaulei”, kuru apmeklēju, es dzirdēju uzmundrinošas svētrunas par to, ka Dievs vēlas, lai mēs esam pārtikuši un noteicēji pār savu laiku. Turklāt, lasot Bībeli, biju sapratusi patiesību par desmito tiesu un labprātīgo ziedojumu došanu, ko arī ļoti stingri centos ievērot. Pēc kāda laika, lasot Bībeli, lūdzot Dievu, apmeklējot dievkalpojumus un mājas grupas, lasot mācītāja grāmatas, redzot un dzirdot liecības par finansiālu uzplaukumu citu cilvēku dzīvēs, es skaidri sapratu, ka Dievs ir Tas, kas nosaka izdošanos un sniedz iespējas, kuras mēs varam izmantot. Tā kā man bija mērķis uzsākt savu nodarbošanos un kļūt neatkarīgai, nolēmu savu desmito tiesu palielināt par trim reizēm.

Pēc pāris mēnešiem Dievs izmainīja manas domas un es ieguvu pārliecību, ka varu patstāvīgi nopelnīt, nevis būt algots darbinieks. Draudzē, runājot par nodarbošanos, cilvēkiem iesaka izmantot tās zināšanas un prasmes, kas viņam jau ir. Piemēram, ja cilvēks ir strādājis galdniecībā, turpināt un kļūt patstāvīgam tieši šajā jomā. Pārdomājot to, sapratu, ka es esmu pabeigusi tikai vidusskolu un neesmu mācījusies kādu konkrētu profesiju, turklāt arī mana līdzšinējā darba pieredze ir ļoti atšķirīga, strādājot visdažādākajos amatos. Tas manī radīja zināmu apjukumu un neizpratni, kā lai turpmāk rīkojos. Tobrīd nebija ne jausmas, ko un kā darīt, zināju tikai vienu – man būs sava nodarbošanās!

Dievs palīdzēja man saprast, kurā virzienā man labāk sākt darboties un kura no daudzajām idejām būtu vispiemērotākā šim brīdim. Kādu dienu, lūdzot Dievu, es sapratu, ka man tagad un tūlīt ir jāsāk rīkoties. Sarakstīju uz lapas vairākas idejas un devos pie saviem vadītājiem, lai lūgtu palīdzību tikt skaidrībā šajā jautājumā. Mācītājs atbalstīja manu ieceri un, uzmundrinot teica, ka es varu daudz vairāk un lai tiecos uz saviem sapņiem!

Pieņēmusi izšķirošo lēmumu sākt darboties skaistumkopšanas jomā, ķēros pie visa nepieciešamā iegādes un paralēli algotajam darbam pieteicos kursiem un meklēju pirmos klientus. Sākums bija diezgan labs – katru dienu viens vai divi cilvēki. Taču pienāca mirklis, kad klientu kļuva vairāk un bija grūti abus darbus apvienot, tad sapratu, ka ir laiks atteikties no pastāvīgā darba. Šis lēmums man nebija viegls, jo tieši tas man sniedza lielāko ienākumu daļu, bet es nolēmu paļauties un uzticēties Dievam. Viņš patiešām palīdzēja, jo kopš tā laika mans klientu skaits ir audzis. Šobrīd man jau ir parādījušies pastāvīgie apmeklētāji.

Tagad es nopelnu vairāk, nekā pirms tam, strādājot kā algots darbinieks. Man vairs nav jālūdz palīdzība citiem cilvēkiem. Esmu pilnībā pārliecināta, ka klientu kļūs aizvien vairāk, tā ka līdzekļu pietiks gan manām personīgajām vajadzībām, gan arī būs iespēja iekrāt nākotnes iecerēm. Turklāt tagad es brīvi nosaku savu darba laiku, kas man ļauj veiksmīgi veidot personīgas attiecības ar Dievu, no rītiem lasot Bībeli un lūdzot. Es varu apmeklēt katru mājas grupiņu, dievkalpojumus un sekot savam aicinājumam kalpot cilvēkiem. Ar prieku turpinu uzticīgi dot desmito tiesu un labprātīgos ziedojumus, jo zinu, ka Dievs ir mans Palīgs un svētību avots. Šī situācija ir man palīdzējusi labāk iepazīt Viņu kā savu Apgādnieku. Grūtākos brīžos pie sevis atkārtoju Rakstu vietu no Vēstules filipiešiem 4:19 „Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” Šie vārdi stiprina mani un palīdz nepadoties.

Aicinu ikvienu pieņemt izaicinājumu un kļūt patstāvīgam finanšu jomā, jo tā nenoliedzami nosaka arī visas pārējās dzīves sfēras. Novēlu katram meklēt Dievu, turēt to savas dzīves centrā un tiekties pēc Debesu valstības, jo Mateja evaņģēlijā 6:33 ir teikts „Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc viņa žēlastības, tad jums šīs lietas taps piemestas.””

Anna, kurai pašlaik ir tikai 19 gadi, pierāda, ka arī šeit, Latvijā, var dzīvot labi un nav nepieciešams braukt uz ārzemēm, lai labi pelnītu. Dievs ir paredzējis labklājību mums ikvienam, ja vien pieņemam Jēzu Kristu kā savu Glābēju. Katrs var būt noteicējs pār savām finansēm un laiku, ko velta darbam, ja vien būs gatavs atteikties no ierastā un attīstīt savas esošās prasmes. Dievs ir uzticams un nekad nepieviļ!

Annas Bračas liecību pierakstīja Līga Paņin