Jau pirms es satiku kristiešus, es zināju, ka Dievs ir reāls.
Taču es nebiju iepazinusi Dievu personīgi un rezultātā dzīvoju neticīga cilvēka dzīvi. Pirms es iepazinu Dievu, man bija ļoti vājš raksturs. Es nespēju cilvēkiem atteikt vai nostāties pret kādu, viņa uzskatiem. Man apkārt esošie cilvēki nekautrējās to izmantot un norādīja, kā man dzīvot un kādai man būt. Es arī klausīju viņu norādījumiem. Es biju pilnībā cilvēku kontrolē. Arī tad, kad apzinājos, ka norādījumi ir nepareizi un es tiem nepiekrītu, es tomēr paklausīju, jo nespēju pateikt nē. Es nevadīju un nenoteicu savu dzīvi. Viss, ko es darīju, bija citu cilvēku norādījumu izpilde. Mana dzīve bija nožēlojama.

Tā tas bija līdz brīdim, kad es satiku paziņas, kuri apmeklēja draudzi Saldū. Viņi man stāstīja par to, cik labs ir Dievs. Tiku aicināta arī uz draudzes nometni jeb inkaunteru, kur man būtu iespēja satikt Dievu. Klausoties šajos kristiešos, es sapratu, ka nespēju vairs dzīvot kā līdz šim. Es izmisumā vērsos pie Dieva lūgšanā, lai Viņš izmaina manu dzīvi. Lūdzu, lai viņš palīdz man kļūt noteicējai pār savu dzīvi. Sapratu, ka vēlos iepazīt Dievu un izmainīt savu dzīvi. Rezultātā aizbraucu uz inkaunteru. Tur es sapratu, ka ir jāpārtrauc ārpus laulības attiecības, kurās biju iesaistījusies, un jāuzsāk jauna dzīve kopā ar Dievu. Dievs man palīdzēja to izdarīt.

Es pārtraucu ārlaulības attiecības. Dievs deva man spēku izrauties no cilvēku kontroles un sākt dzīvot dzīvi, kurā es pati pieņemu savus lēmumus. Es vēlējos veidot savu dzīvi pēc Dieva, nevis kādu cilvēku prāta.  Dievs man palīdzēju un es ieguvu spēku paskatīties acīs tiem, kuri mani līdz šim bija kontrolējuši, un pateikt nē. Esmu pilnībā brīva no kontroles. Šobrīd es vadu savu dzīvi un nosaku, kāda tā būs. Mana dzīve ir pilnībā izmainījusies. No cilvēka bez mugurkaula esmu kļuvusi par tādu, kurš spēj vajadzīgajā situācijā ieņemt stingru stāju un paust savu viedokli.

Taču tas nebūtu noticis, ja nebūtu bijuši kristieši, kuri man stāstīja par Dievu un palīdzēja Viņu iepazīt personīgi. Tādēļ arī es gribu izdarīt visu, lai arī caur mani cilvēki iepazītu Dievu un piedzīvotu izmaiņas sevī un sev apkārt. Es vēlos, lai katrs cilvēks iepazīst Dievu, kurš izmaina, dziedina un atbrīvo.

Sanitas liecību pierakstīja Marija Graudiņa