Gunta draudzē ir vairāk kā gadu, viņa aktīvi apmeklē dievkalpojumus,
mājas grupiņu un šī gada laikā ir daudz ko ieguvusi un iemācījusies. Dzirdēto Vārdu viņa cenšas pielietot dzīvē, it īpaši savā darbā. Gunta ir kalnu slēpošanas trenere un sporta kluba vadītāja. Šoreiz Gunta grib dalīties savā pieredzē par finansēm.

Viņai nav konta ar uzkrātiem tūkstošiem, bet Dievs ir uzticams un vienmēr viņu svētī un visu nodrošina, jo Viņš nekad neatstāj un nenokavē. Piedaloties sacensībās visā pasaulē, Dievs vienmēr nodrošina, ka tiek samaksāts par degvielu, dzīvošanu un inventāru. Gunta ļoti priecājas, ka pietiek ne tikai dzīvošanai, bet arī savu bērnu treniņiem. Viņa var atļauties sūtīt savas meitas Leldi un Evelīnu uz sporta nometnēm un sacensībām.

Guntas vadītais kalnu slēpošanas klubs “Ziemeļpols” ir viens no labākajiem klubiem Latvijā. Nesen varējām lasīt ziņās, kā mūsu draudzes jaunieši Emīls un Evelīna kļūst par Latvijas jaunatnes čempioniem kalnu slēpošanā.

Gunta ir pārliecināta, ka uzvaru piešķir tikai Dievs. „Viss ir atkarīgs no tā, cik spēcīgi mēs būsim Dievā. Zirgu gan sakopj kaujas dienai, bet uzvara nāk tikai no Tā Kunga,” viņa saka. Gunta no pieredzes ir secinājusi, ka ar vienādu darba un piepūles ieguldījumu Dievs uzvaru piešķirs tam sportistam, kurš vairāk uzticēsies un pateiksies Dievam.

Savā treneres darbā Gunta ievēro Dieva principus. Viens no principiem ir: ja esi uzticīgs, Dievs ceļ un apgādā. Katru dienu jādara savs darbs uz 100%. Arī bērnu vecāki atzinīgi novērtē Guntas ieguldīto darbu un mīlestību. „No katra treniņa es vēlos aiziet ar padarīta darba apziņu”, viņa saka.

Arī agrāk, pirms Gunta ienāca mūsu draudzē, viņas sportistiem bija labi un augsti rezultāti, jo neizpalika kvalitatīvais darbs un mērķis būt labākajiem. Gunta vienmēr lūdza par saviem sportistiem un visas sporta nometnes ielika Dieva rokās. „Tikai nebija tās mīlestības, kas nāk no Dieva, un tad īstenībā visam lielajam, veiksmīgajam darbam nav nekādas jēgas, jo Bībele saka: „Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis”. Pirms mūsu draudzes Gunta nebija lasījusi Dieva Vārdu un nebija iepazinusi, kāds patiesībā ir Dzīvais Dievs un kā Viņu meklēt. „Lasīt Bībeli, meklēt Dievu, veltot Viņam atsevišķu laiku lūgšanā, man iemācīja draudzē „Kristus Pasaulei”. Esot šajā draudzē, esmu ļoti priecīga un beidzot arī laimīga. Tagad es pret saviem audzēkņiem ne tikai izturos ar pienākuma apziņu, bet arī ar Dievišķu mīlestību, jo ko tu dari Manam mazākajam, to tu dari Man! – saka Dievs. Ļoti bieži treniņos pieminu Dievu. Visi bērni zina, ka esmu ticīga un ieklausās. Motivējot sportistus, cenšos pielietot Dieva Vārdu”, saka Gunta.

Bērni viņai pieķeras un Gunta ir sapratusi, ka ir slēpošanas trenere ne tikai tāpēc, lai iemācītu labi un izcili slēpot, bet, galvenokārt, lai stāstītu bērniem un jauniešiem par Dievu un nestu pasaulei liecību.

Lāsma Skudra.