Vitālijs mūsu draudzē ir jau aptuveni divus gadus un kalpo slavēšanas grupā kā bundzinieks.
Pašā sākumā tā bija iespēja strādāt un kalpot, vēlāk Vitālijs pievienojās draudzei „Kristus Pasaulei” un pieņēma to kā savu īsto vietu. Pirms tam viņš bija kalpojis citās draudzēs, apmeklējis dievkalpojumus un mēģinājis darīt Dieva gribu, taču tas nekad nebija izdevies uz 100%.

Vitālijs vienmēr vēlējās būt ar Dievu un sekot Viņam. Viņš zināja, ka ir jābūt attiecībās ar Dievu, ir jākalpo un jāapmeklē draudze, taču nekad nespēja to izdarīt, jo viņam apkārt nebija cilvēki, kuri paši būtu patiesi un kalpotu Dievam no sirds. Vitālijs bija dzirdējis par mācītāju Sergeju Šidlovski, kurš māca par personīgām attiecībām ar Dievu un lūgšanu kambara nepieciešamību katra kristieša dzīvē. Viņš nespēja palikt vienaldzīgs pret šo mācību, jo zināja, ka tā var izmainīt visu viņa dzīvi – gan attiecības ar Dievu, gan citiem cilvēkiem. Pirms Vitālijs bija ienācis mūsu draudzē un iesakņojies tās vīzijā, viņš bija nepārliecināts par sevi, bezmērķīgs un neredzēja savai dzīvei jēgu. Taču piedaloties mūsu slavēšanas grupas kalpošanā, Vitālijs uzzināja, ka draudzē „Kristus Pasaulei” tiek likts liels uzsvars uz personīgām attiecībām ar Dievu un mācekļu veidošanu.

Ienākot mūsu draudzē, kalpojot, meklējot Dievu un darot Viņa prātu, Tas kungs sāka Vitāliju svētīt un lietot Savam darbam. Tagad Vitālijs ir kļuvis daudz pārliecinātāks par sevi, ar stabilu garīgo mugurkaulu, palicis drosmīgāks, viņš ir piedalījies draudzes rīkotajā inkaunterā, ieguvis Svētā Gara spēku, un saņēmis vīziju un mērķi savai dzīvei – iet un darīt par mācekļiem visas tautas! Viņš daudz lasa grāmatas un aktīvi mācās par vadību, mācekļu veidošanu, par to, kā veidot komandu un evaņģelizēt, kaut gan pirms tam nesaprata, kāpēc tas būtu jādara. Vitālijam ir brīnišķīga sieva un ģimene. Tagad viņš patiešām var atzīt, ka ir laimīgs un ka Dievs viņu ir veidojis, mācījis, kā arī bagātīgi svētījis visās dzīves jomās.

Vitālijs pēdējā laikā daudz domā par savas mājas grupas atvēršanu, jo grib kalpot cilvēkiem un palīdzēt viņiem tikt uz pareizā ceļa. Reiz mācītājs ierosināja viņam kopā ar sievu iesākt kopīgu ģimeņu grupas vadīšanu, taču Vitālijs ir stingri nolēmis, ka grib vadīt pats savu grupu, un kalpot vīru komandā. Viņam ir vīzija no Dieva, un nekas viņu vairs nevarēs apturēt!

Vitālijs ir pateicīgs Dievam par pārmaiņām un visām svētībām viņa dzīvē!

Evelīna Silarāja.