Vitālijs ir jauns puisis, kurš Dievam tic kopš bērnības. Viņš vienmēr ir bijis pārliecināts,

ka Dievs eksistē un ka Viņš spēj veikt izmaiņas cilvēku dzīvēs. Vitālijs apzinājās arī to, cik svarīgi ir Bībelē minētie došanas principi, lai cilvēks tiktu svētīts, tomēr savā dzīvē viņš tos nepielietoja. Nogurdinoši maiņu darbi, kas nenesa lielus ienākumus, bija jaunā puiša iztikas avots. Taču šodien viss ir izmainījies – Vitālijs dara to, kas viņam patīk un saņem daudz lielāku atalgojumu.

Vitālijs stāsta par to, kā viss notika: „Paralēli mācībām centos nopelnīt sev iztiku. Mans pirmais darbs bija ātrās ēdināšanas iestādē, kurā vajadzēja apkalpot klientus. Tas bija ļoti nogurdinoši, jo kājās vajadzēja pavadīt vairākas stundas no vietas, strādāju arī pa naktīm. No noguruma man regulāri sāpēja galva. Tā kā atalgojums nebija liels, dzīvoju no algas līdz algai, ja nepietika naudas, prasīju vecākiem palīdzību, par ko nebiju sevišķā sajūsmā, jo vēlējos būt finansiāli patstāvīgs. Nekad nevarēju sakrāt nopietnākiem mērķiem, piemēram, mācībām augstskolā, jo finanses pārsvarā aizgāja, lai nosegtu primārās ikdienas vajadzības.

Reiz kursa biedrene uzaicināja mani uz draudzes „Kristus Pasaulei” mājas grupu. Tā kā ticēju Dievam, man šis piedāvājums patika. Ļoti uzrunāja fakts, ka šajā draudzē ir mājas grupiņas, kur cilvēki regulāri satiekas, tiek aprūpēti, un par viņiem lūdz Dievu. Pievienojoties šai mājas grupai, sāku nākt arī uz draudzi, kur tiek mācīts par to, cik svarīgi ir pavadīt laiku ar Dievu – lasīt Bībeli un lūgt. Iepriekš to nedarīju gandrīz nemaz, lai gan Viņam ticēju. Sāku pamazām vairāk veltīt laiku Dievam. Tā kā strādāju maiņu darbā, tad bieži vien man tas traucēja apmeklēt mājas grupiņu un dievkalpojumus. Es zināju, ka tas ir ļoti svarīgi un vēlējos likt Dievu pirmajā vietā. Sapratu, ja gribu kalpot Dievam un saņemt svētības, tad man ir jāpaklausa tam, ko māca Bībele. Pēc kāda laika mājas grupas vadītāja ieteica man sākt savu nodarbi jeb biznesu, lai tādā veidā patstāvīgi pelnītu iztiku un lai varētu plānot savu laiku. Biju dzirdējis arī citu cilvēku liecības draudzē, kā viņi finansiāli bija „izlauzušies”. Es sāku lūgt Dievu par savu finansiālo neatkarību, un pārdomāju savu biznesa ideju. Rezultātā aizgāju no darba un ieliku sludinājumu, kurā piedāvāju darīt to, kas man patīk un padodas – izstrādāt interjeru dizainu. Paralēli tam biju sācis arī regulāri dot desmito tiesu un labprātīgos ziedojumus draudzē. Es zināju, ka Dievs mani svētīs, jo to Viņš apsola Savā vārdā – Mateja evaņģēlijā 6:31-33: „Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies?  Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekšu pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” Sākumā bija bail pamest darbu, taču mani ļoti uzrunāja šī Rakstu vieta Bībelē un es uzticējos tai – ja rūpēšos par Debesu valstību, tad Dievs mani finansiāli svētīs.

Sākumā uz sludinājumu neatsaucās neviens klients. Bet es sapratu, ka toreiz man pietrūka pavadītā laika ar Dievu, jo mana lūgšana no rīta neaizņēma vairāk kā piecas minūtes. Izlēmu, ka jāsāk kārtīgi lasīt Bībele un ilgāk jāpavada laiks lūgšanā, tad Dievs varēs mani svētīt. Un tā arī notika. Es apmeklēju katru grupiņu un dievkalpojumu, pavadīju pilnvērtīgu laiku ar Dievu katru dienu, ziedoju Viņam, un man sāka pieteikties klienti, kuri piedāvāja ļoti interesantus un ienesīgus pasūtījumus.

Šobrīd desmit stundās es varu nopelnīt tik, cik agrāk saņēmu vienā mēnesī. Šodien varu brīvi ieplānot savu darba dienu un man ir darbs, kas sagādā prieku. Es strādāju mazāk, bet pelnu vairāk. Nepavadu nogurdinošas stundas, lai saņemtu algu, kas nosedz vien manas primārās vajadzības. Šobrīd finansiāli varu atļauties daudz vairāk nekā agrāk. Un es zinu, ka tā ir Dieva svētība. Draudzē esot, es sapratu, cik svarīgi ir būt personīgās attiecībās ar Dievu un celt Viņa valstību – stāstot cilvēkiem par Jēzu Kristu. Es cenšos to darīt ikdienā un redzu, ka tādā veidā Dievs rūpējas arī par mani.

Ikvienam, kuram ir finansiālas problēmas, es novēlu – meklējiet Dievu, lieciet Viņu pirmajā vietā un pārējo Dievs jums pieliks klāt.”

Vitālija Masloša liecību pierakstīja Kristīne Krapāne