13. februāra dievkalpojums ir pirmais pēc lielā četrdesmit dienu gavēņa. Mācītājs Mārcis Jencītis saka:
„Jūtos beidzot normāli, varu sludināt!” Mācītāja atjaunotais stāvoklis atspoguļojas visa dievkalpojuma laikā un vispirms jau pašas svētrunas tēmā – „Es visu daru jaunu”!

Cik ilgi cilvēki dzīvo uz zemes, tik ilgi viņi mēģina izdibināt mūžīgās dzīvības noslēpumu, atrast dzīvības eliksīru. Mācītājs min dažus smieklīgus reklāmas piemērus – „noslēpums atklāts – dzeriet Godžī sulas un dzīvojiet 150 gadus veseli un laimīgi.” Īstais noslēpums ir ierakstīts Bībelē – „Mans Dievs ir mūžīgās dzīvības devējs, Viņš ir mans eliksīrs, man ir spēks, jo es dzeru no mūžīgā dzīvības ūdens avota ik rītu no pulksten sešiem četras stundas”, saka mācītājs. Dieva vārds ir nevis pilieni, kas jālieto pēc receptes, bet tas jādzer un ar to jāpiepildās visu laiku, jo Dievam nav maksimuma, Viņš ir neierobežots. Mārcis Jencītis skaļi un pārliecinoši uzrunā klātesošos, jautājot, vai viņā ir redzama dzīvība? Nevienam par to nav šaubu, jo Dieva spēks ir acīmredzami klātesošs katru reizi, kad Mārcis Jencītis stājas aiz kanceles, lai sludinātu.

Mācītājs aicina mūs meklēt Dieva Vaigu un rāda mums piemēru – „Ja Dievs saka, lai es meklēju Viņa vaigu, tad es to arī daru. Vairāk par visu es gribu iepazīt Viņu pašu”.

„Šonedēļ es atklāju, ka manam Tēvam patīk jaunas lietas, tāpēc Viņš visu dara jaunu”, – saka Mārcis. Dievs mums saka, ka viss, kas ir bijis, ir pagājis. Dievs dod mums jaunas iespējas līdz mūža galam.

„Mans Dievs nav humpalu bodes priekšnieks!”- mācītājs saka. Viņš piedāvā rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 27. nodaļas:35. panta – „Un tie sita Viņu krustā un izdalīja Viņa drēbes savā starpā ar mesliem.”, un tā pati vieta Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas 34. pantā – „Un tie, Viņa drēbes dalīdami, kauliņus par tām meta.” Mācītājs saka, ka par humpalām romiešu kareivji nebūtu savā starpā cīnījušies. Tātad Jēzum bija labas drēbes.

„Jēzum patīk jaunas lietas!”, – saka mācītājs un aicina mūs novilkt veco cilvēku, visas netīrās drēbes, lai viss var tapt jauns.

Par piemēru mācītājs min Rakstu vietu Mateja evaņģēlijā 26. nodaļa 28. pants – „Jo tās ir Manas Jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.” Jēzus nāca ar jaunu derību. Jēzus visu dara jaunu, mēs paši no sevis neko nespējam!

Vēl viens piemērs, ko mācītājs minēja atrodams Marka evaņģēlijā 1. nodaļā 27. pantā:

„Un tie visi iztrūcinājās, tā, ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: “Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku! Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un tie Viņam paklausa.”

Jēzus nāca ar jaunu Derību un deva mums jaunu mācību! Un pat kapa vieta, kurā Jēzus tika guldīts, bija jauna: – „Bet tanī vietā, kur Viņu bija krustā situši, bija dārzs un šinī dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija glabāts” (Jāņa 19: 41) Arī Jeruzalemē Jēzus iejāja uz jauna ēzeļa.

Dievs ir ieplānojis jaunu debesi un jaunu zemi – „Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav.” (Atklāsmes 21:1)

„Arī tavā dzīvē Jēzus ir ieplānojis ko jaunu, Dievs tev ir ieplānojis ko grandiozu”, apgalvo mācītājs. Un tomēr Jēzus nevar darīt jaunu, kamēr mēs nenoģērbjam veco! „Jauns cilvēks ir tas, kurš vienmēr ir procesā, tas, kurš visu laiku velk nost vecās drēbes – maina tās kā čūska ādas”-  ilustrē mācītājs.

„Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2Korintiešiem 5:17)

Jēzus ir tas, kurš atjauno prātu, dvēseli un sirdi. „Viņš paņem gabalus no tavas atmiņas, kā no datora un izmet miskastē. Ja es nedzīvotu liecinieka dzīvi, daudz vairāk no savas pagātnes būtu aizmirsis, jo Jēzus visu dara jaunu!”.

Bet pirms visa jaunā ir nāve, arī Pāvils to zināja: „Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.” (Romiešiem 6:4) Pirms atjaunotas dzīves ir nāve vecajai miesai, visai vecajai informācijai. vispirms ir kustība uz priekšu un tad Dievs velk nost veco un tā vietā velk jauno.

„Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Romiešiem 12:2)

Dievs mūs aicina atjaunoties pašiem regulāri un disciplinēti nākt un dzert no dzīvības avota. Kad tev pietrūkst spēka, tad Dievs to iedod. Mācītājs enerģiski aicina – „Atstājiet veco, to, ko darījāt līdz šim, to, kas nebija Dieva griba. Aizej no vecā, tad Dievs tev iedos jaunu!” Vispirms ir atjaunota sirds un tikai tad mainās lietas mums apkārt.

„Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm! Tam, kas uzvar, Es došu no apslēptās mannas, Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū.” (Atklāsmes 2:17)

Dievs dod visu jaunu! Arī jaunu vārdu, tāpat kā Sauls tika izmainīts par Pāvilu, Sīmanis par Pēteri Klinti, Jēkabs par Izraēlu, tāpat arī tavs vārds var tikt izmainīts! Dievs vienmēr dod jaunas iespējas, tu kļūdījies, bet Viņš tev dod bezgalīgi daudz jaunu iespēju! Mācītājs aicina – „Ieraugi Dieva Vārdā, kāds tu gribi būt un tad sāc tāds būt.”

Jaunu vīnu lej jaunos traukos. Jauns cilvēks ir tas, kurš nepārtraukti mainās, tāpēc tev ir „jāatjaunojas savā sirdsprātā” (Efeziešiem 4:23). Dari tā, kā to dara mācītājs – katru rītu pavadi laiku kopā ar Dieva Vārdu. Mārcis Jencītis brīdina: „Es nekad neiešu uz kompromisu, es sludināšu patiesību no debesīm. Ja esi šajā draudzē, tad tu esi tur, kur tavai miesai draud briesmas!” Katram ir savas attiecības ar Dievu un tomēr mēs gribam pazīt Dievu vairāk nekā vakar!

Svētrunas nobeigumā Mācītājs aicina: „Negaidi īpašu iedvesmu, šodien ir tava diena, sāc šodien tiekties pēc jaunām lietām, Dievs tev šodien saka „Es visu daru jaunu””!