Mūsdienās astma ir viena no visbiežāk sastopamajām slimībām visā pasaulē, arī Latvijā. Ar astmu slimo aptuveni 10–15% bērnu. Slimības cēloņi ir saistīti ar iedzimtību un apkārtējās vides nelabvēlīgo ietekmi. Visticamāk šī iemesla dēļ arī sākās nedienas ar veselību Tomam, kurš tagad ir veselīgs un dzīvespriecīgs puisēns.

Zēna māsa Elīna stāsta: ”Trīs gadu vecumā Toms tika izņemts no ģimenes nelabvēlīgo apstākļu dēļ un ievietots aužu ģimenē, kur viņam arī neklājās pārāk labi, jo bija jaunākais un vecākie bērni mēdza darīt pāri. Iespējams, ka šis emocionālais stress veicināja astmas lēkmes. Šai laikā viņu sāka piemeklēt bieži elpas trūkumi. Tika konstatēta astma. Medikamentus vajadzēja lietot regulāri un bez inhalatora zēns nedrīkstēja iet no mājas ārā, jo arī uz ielas mēdza palikt slikti. Apmēram pirms pus gada pa brīvdienām viņš sāka regulāri braukt ciemos. Es pati apmeklēju draudzi “Kristus Pasaulei” un zinu, ka svarīgi visas problēmas nest lūgšanā Dieva priekšā, jo Viņš ir spējīgs palīdzēt ikvienā situācijā. Pastāstīju par to savā mājas grupiņā, kur arī lūdza par zēna dziedināšanu. Lūdzu un nešaubīgi ticēju, ka Viņš palīdzēs manam brālim un stāstīju Tomam par Jēzu. Kādā reizē, kad brālis ciemojās pie manis, pēc draudzes lūgšanu sapulces viņš pieņēma Jēzu par savu Kungu un tad arī tika aizlūgts par dziedināšanu. Visas atlikušās brīvdienas brālītim neuznāca neviena lēkme, tomēr, atgriežoties ierastajā ikdienā, astmas lēkmes turpinājās.

Pirms dažiem mēnešiem Tomu paņēmu līdzi uz draudzes “Kristus Pasaulei” dziedināšanas dievkalpojumu. Laikā, kad mācītājs sāka aizlūgt par dažādām slimībām, ienesu viņu zālē un, aizejot līdz zāles vidum, izdzirdēju, ka mācītājs saka, ka kāds tiek dziedināts no astmas. Šai brīdī brālis sāka klepot un pēc šīs aizlūgšanas viņam nekad nav atkārtojusies astmas lēkmes. Mēs esam ļoti laimīgi par Dieva dziedinošo spēku, kam pateicoties Toms ir vesels un nav vairs jāmokās ar elpas trūkumiem un jābūt atkarīgam no inhalatoriem.”

Kopš novembra vidus Toms ir māsas Elīnas aizbildniecībā. Viņš šobrīd ir vesels, laimīgs, dzīvespriecīgs sešus gadus vecs puisēns, viņš labprāt runā par Dievu, un katru dienu kopā ar māsu Viņu pielūdz un slavē. Zēns zina, ka ir dziedināts un laimīgs pateicoties tieši Viņam. Jēzus sacīja: “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.” (Mateja evaņģēlijs 19:14). Elīna novēl visiem, kuri audzina bērnus, pašiem iepazīt Dievu un stāstīt par Viņu bērniem, jo Jēzus vienmēr palīdz!

Elīnas un Toma Liepas liecību pierakstīja Dace Daubere