SVĒTRUNAS2019-12-16T01:25:10+02:00

Uzticība ideāliem

Paldies, Jēzu, par Tavām asinīm, ka ļaunais mums paiet garām un nevar mūs aizskart, jo mēs esam šķīstīti Tavās asinīs, Kungs. Šajā brīdī, Dievs, mēs ieejam garā, neredzamajā sfērā. Mēs izārdām visus ienaidnieka nodomus, plānus. Lai ienaidnieka nometnē ienāk sajukums, lai viss ļaunums, Jēzus Kristus Vārdā, tiek apturēts. Lai Tava draudze gavilē un izpilda savu uzdevumu līdz galam. Lai

5, maijs 2020.|

Nebīsties – Dieva apsolījumi nav atcelti!

Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tava žēlastība joprojām darbojas. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tavi apsolījumi joprojām darbojas. Tu esi dzīvs. Tu esi Tas Pats vakar, šodien un mūžīgi. Es lūdzu, Svētais Gars, ka caur Tavu vārdu, ko šodien runāju, Tu izmaini cilvēku dzīves. Es ticu, Kungs, ka šodien tas notiks, es ticu, ka šodien šie dzīvības vārdi,

28, aprīlis 2020.|

Dieva vārds

Debesu Tēvs, es Tev pateicos par Tavu dzīvo vārdu, kas ir patiesība, kas ir spēcīgs sagraut klintis, spēcīgs izmainīt mūsu dzīves, mūsu domāšanu, sirdis, kas ir spēcīgs dziedināt. Es lūdzu par katru vienu, kurš šobrīd klausās vai lasa Tavu vārdu. Dari mūs gatavus uzņemt, pieņemt Tavu vārdu, domāt Tavu vārdu un darīt to, lai Tu vari pie mums darboties,

21, aprīlis 2020.|

Augšāmcelšanās

Esi sveicināta, mīļā draudze! Esiet sveicināti visi, kas ir ap un iekš draudzes “Kristus Pasaulei”! Es gribu jums teikt: Kristus ir augšāmcēlies! Un vēl es vēlos pateikt: es jūs mīlu! Man tiešām ir prieks arī tiešsaistē tikties ar katru vienu no jums, īpaši ar tiem, pēc kuriem esmu ļoti noilgojies. Kā mēs zinām, karantīnas laiks ir pagarināts, līdz ar

14, aprīlis 2020.|

Kaislības ap koronavīrusu

Debesu Tēvs, mēs, Jēzus Kristus Vārdā, nākam pie Tevis. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir dzīvs, ka mēs to varam saņemt, dzirdēt un ka Tu caur Savu vārdu mūsos dari izmaiņas, cel, stiprini un dziedini. Es lūdzu, Debesu Tēvs, ka Tu caur savu Svēto Garu pieskaries katram vienam, kurš Tevi klausās un dzird. Lai notiek dziedināšanas, zīmes un brīnumi.

7, aprīlis 2020.|

Lai tev notiek pēc tavas ticības

Aleluja, Kungs! Debesu Tēvs, mēs Tevi slavējam un pielūdzam, Kungs! Tu esi dzīvais Dievs! Tu esi Dievs, kurš radījis debesis un zemi. Mēs meklējam Tavu vaigu, mēs meklējam Tavu tuvumu, Kungs. Tu mums esi vajadzīgs vairāk par visu, Dievs! Vairāk par visu, Kungs! Es pateicos, Tēvs, par Tava Svētā Gara klātbūtni šajā vietā. Es Tev pateicos, Svētais Gars, ka

31, marts 2020.|

Draudze

Debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni, par Tavu vārdu, ko Tu esi mums sagatavojis. Svētī katru vienu, katru draudzi Latvijā, svētī mūsu draudzi, svētī katru Latvijas iedzīvotāju, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen! Šobrīd mēs atrodamies Līgatnē, kur ir arī mana deklarētā dzīvesvieta. Līgatne sastāv no maza ciematiņa un meža teritorijas. Tieši šobrīd es atrodos Gaujas krastā, un šī upe vienmēr

24, marts 2020.|

Debesis

Viss, kas mums ir vajadzīgs vairāk par visu, Kungs, ir Tava klātbūtne, svētība un Tu Pats, Dievs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu sūtīji Savu Dēlu, Jēzu Kristu, ka Tu miri par mūsu grēkiem un augšāmcēlies, ka Tu esi sagādājis mums ceļu uz Tavu klātbūtni, mīlestību un mūžīgo dzīvību. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi sagādājis mums ceļu uz

17, marts 2020.|

Elle un debesis

Šodienas svētrunas tēma ir „Elle un debesis”. Par šo tēmu es ieliku postu Facebook, lai mēs būtu tam gatavi un varētu sev līdzi vest cilvēkus un iepazīstināt viņus ar Bībeles patiesībām. Zem šī posta bija sarakstīti daudzi komentāri. Es nevienu komentāru neizlasīju, bet tie tur bija, un tas nozīmē, ka cilvēkus šī tēma interesē. Tēma par elli un debesīm ir ārkārtīgi svarīga. Ja

10, marts 2020.|

Desmitā tiesa un brīvprātīgie ziedojumi

Šodien es nevēlos stāstīt no sevis, bet tikai no Dieva vārda. Es vēlos ieviest skaidrību jautājumos par to, kas ir desmitā tiesa un brīvprātīgie ziedojumi. Šīs dienas mērķis ir mācīties. Ir svarīgi zināt un saprast Dieva prātu un gribu. Tā ir mūsu pašu izvēle – pildīt Dieva gribu vai nē. Es domāju, ka mūsu draudzē un ne tikai ir cilvēki,

3, marts 2020.|

Kā padarīt grūtības vieglas

Šodienas svētrunas tēma ir „Kā padarīt grūtības vieglas”. Jēzus saka, ka Viņa jūgs ir patīkams un nasta viegla. Bībelē ir minēts jūgs un nasta, un tas nozīmē, ka mums būs grūtības. Ja mēs noliedzam grūtību esamību, tad ir jāiet pie ārsta. Ja mēs ticam vieglai kristietībai, kurā Dievs tikai ļauj baudīt Viņa klātbūtnes atmosfēru, tikai un vienīgi dziedina un finansiāli

26, februāris 2020.|

Megadraudze

Es pasakos mācītājam Mārcim par šo lielo pagodinājumu, ka uzaicinājāt mani viesoties pie jums. Šī draudze ir brīnišķīga, tāpēc būt šeit man ir liela privilēģija. Daudz laimes draudzes dzimšanas dienā! Mēs apsveicam jūsu mācītāju un viņa brīnišķīgo sievu šajā gadadienā! Tāpat apsveicam visus mācītājus un līderus, kas šodien ir ar mums. Mēs pasakāmies par šo lielisko darbu, ko līdz

19, februāris 2020.|

Skaties zvaigznēs

Es vēlos dalīties ar jums ar Dieva vārdu, sveicot mūsu draudzes vadītājus 12 gadu jubilejā. Pirmkārt, es sveicu visu draudzi 12 gadu jubilejā! Vakar pie mums ciemojās bīskaps Aleksejs Ļedjadevs, un viņš paņēma manus vārdus, jo es biju plānojis runāt par DIVPADSMIT mūsu 12 gadu jubilejā, un mūsu vīzija ir tieši vadība caur 12. Jēzum bija 12 mācekļi, un

18, februāris 2020.|

Došana kā pateicība

Tēvs, mēs Tev pasakamies par Tavu svēto klātbūtni. Paldies par Tavu spēku. Svētais Gars, mēs Tevi aicinām šajā vietā. Paliec kopā ar mums šajā dievkalpojumā! Tēvs, mēs paaugstinām Tavu vareno Vārdu. Esi paaugstināts mūsu dzīvēs! Esi pagodināts visā, ko mēs darām! Pieņem, Kungs, šodien mūsu slavu un pielūgsmi Tev! Paldies par Tavu varenību! Paldies, ka Tu, Dievs, esi varenais

18, februāris 2020.|

Svētā Gara valoda

Šodienas svētrunas tēma ir „Svētā Gara valoda”. Dievam ir Sava valoda. Tas ir veids, kā Viņš kontaktējas ar cilvēku, atklājas cilvēkam. Ja cilvēks nesaprot Dieva jeb Svētā Gara valodu, tad viņš nespēj pieņemt Dieva prātu, nespēj pieņemt Viņu pašu, nespēj dzīvot pēc Viņa prāta, un nav iespējams, ka Dievs varētu piedalīties šāda cilvēka izaugsmē un dzīvē un svētīt viņu.

11, februāris 2020.|

Ģimene. 2.daļa

Šodien mēs turpināsim tēmu “Ģimene”. Ģimene ir svarīga un cilvēkiem interesējoša tēma, un es mācīšu no Dieva vārda. Turpināsim to, ko jau iesākām pagājušajā reizē. Debesu Tēvs, es Tevi lūdzu, apskaidro mūsu prātus un palīdzi saprast, kas ir balts un kas melns. Palīdzi mums nebūt farizejiskiem un garā skatīties uz Tavu vārdu, garā rīkoties un dzīvot pēc Taviem principiem, lai

5, februāris 2020.|

Svētais vakarēdiens

Šodien ir brīnišķīga Tā Kunga diena, septītā diena. Tā ir diena, ko mēs veltam Tam Kungam, kad mēs visi sanākam kopā, lai Viņu pielūgtu un slavētu, lai dotu, saņemtu, mācītos un būtu kopā sadraudzībā. Šodien mums ir īpašs dievkalpojums. Tā nav parasta parādība mūsu draudzē, tā būs pirmā reize, kad mēs visi kopā baudīsim vakarēdienu. Līdz šim vakarēdiena baudīšana

28, janvāris 2020.|

Finanses – svarīga kalpošanas daļa

Es ticu, ka to cilvēku dzīvēs, kuri piedalās Dieva darbā, ir īpaša Dieva svētība. Vai tu tici tam? Dieva darbā mēs piedalāmies dažādos veidos, kalpojot un uzņemoties kādu konkrētu darbu draudzē. Mēs, draudze, kā viens veselums, katrs ieņemot savu vietu, nesam svētību savai tautai un zemei. Tēvreizē mēs lūdzam: Lai nāk Tava valstība un Tavs prāts lai notiek! Dieva valstība nāk

22, janvāris 2020.|

Svētība ir paklausības rezultāts

Labrīt, dārgā draudze! Es priecājos jūs sveicināt šeit! Slava Dievam par to, ka šodien debesis ir atvērtas pār mums! Ja debesis ir atvērtas, tad no tām nāk svētības. Nododu jums sveicienus no Ukrainas draudzes. Mēs jūs mīlam un svētījam! Latvija mums ir svētīta valsts. Lai gan teritorijas ziņā tā ir maza, tomēr tā nes tik lielu svētību visiem! Tu

21, janvāris 2020.|

Ģimene

Šodienas svētrunas tēma ir „Ģimene”. Šī ir ļoti svarīga un plaša tēma. Lai visu šo tēmu varētu izrunāt, vajadzētu kādas četras svētdienas. Skaidrojošā vārdnīcā par ģimeni ir teikts, ka tā ir organizatoriska abu dzimumu pārstāvju kopdzīves forma, kas izveidojusies vēsturiski un pastāv kā cilvēku sabiedrības pamatšūniņa; tuvu radinieku grupa (piemēram, vecāki un bērni), kas parasti dzīvo kopā. Skaidrojošajā vārdnīcā pie ģimenes ir arī

14, janvāris 2020.|
Go to Top