SVĒTRUNAS2019-12-16T01:25:10+02:00

Mēs esam čempioni!

Un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. 1. Vēstule Korintiešiem 1: 28   Ir noslēdzies otrs draudzes „Kristus pasaulei” rīkotais enkaunters, kurā piedalījās draudzes kalpotāji un mājas grupu vadītāji, kā arī tie, kuriem bija kāda neatliekama vajadzība. 19. septembra dievkalpojumā Zinātņu akadēmijas namā Rīgā skan enkauntera

21, septembris 2009.|

„Tumšs” vārds

Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: "Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām." Bet viņi no tā neko nesaprata; tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Lūkas

14, septembris 2009.|

Tā Kunga mielasts

„Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar Mani”. Jāņa atklāsmes grāmata 3:20   „Mūsu sirds durvīm ir atslēga tikai no iekšpuses”, - saka mācītājs Mārcis Jencītis draudzes „Kristus pasaulei” dievkalpojumā 5. septembrī Rīgā. „Un šī atslēga ir mūsu rokās.

8, septembris 2009.|

Identifikācija

„Tanī dienā jūs atzīsiet, ka Es esmu Tēvā un jūs Manī, un Es jūsos”. Jāņa ev. 14:20   „Kad noziedznieks nozieguma vietā atstāj pirkstu nospiedumus, policija tos salīdzina ar tiem nospiedumiem, kas ir datu bāzē. Tā var noskaidrot personu, kura pastrādājusi šo noziegumu. To sauc par identifikāciju.” – saka draudzes „Kristus Pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis savā svētrunā 29. augusta

31, augusts 2009.|

Spožā Rīta zvaigzne

„Tempļa es tur neredzēju. Jo Kungs Dievs Visuvaldītājs ir viņas templis un Jērs. Pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs” Jāņa atklāsmes grāmata; 21:22-23   „Tas, kas notiek mūsu dzīvēs šodien, ir atkarīgs no tā, vai Jēzus ir mūsu gaisma, vai nav”, - saka draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis

24, augusts 2009.|

Dziedināšanas un atbrīvošanas dievkalpojums draudzē „Kristus pasaulei”

Pa īstam! Šie divi vārdi jau ilgāku laiku skan manā sirdī. Brīvība no grēka, dziedināšana, Svētā Gara liecība sirdī, ka esmu Viņa bērns, personīgas attiecības ar manu Radītāju un Glābēju – lai viss būtu pa īstam!   Vai var kristietī būt ļaunie gari pēc tam, kad viņš ir pieņēmis Jēzu par savu Kungu un savu dzīvi nodevis Dievam? Vai

17, augusts 2009.|

Sinhronizācija

„Un tev būs to Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka”. Marka evaņģēlijs 12:30   Cik bieži ir tā, ka mēs ar prātu saprotam kādas lietas mūsu ticības dzīvē, tomēr pašiem ir godīgi jāatzīst – „sirds līdzi netiek!” Ar savu prātu saprotam, ka

11, augusts 2009.|

Uz tava kakla neviens vairs nesēdēs!

1. augusta dievkalpojums draudzē „Kristus pasaulei” bija īpašs. Tās mācītājs Mārcis Jencītis nupat kā ir atgriezies no vizītes Vācijā, Manheimas draudzē, kur viņš kopā ar sievu piedalījās enkaunterā jeb triju dienu padziļinātu lūgšanu un Dieva vaiga meklēšanas kalpošanā. Vai kas būs mainījies viņa kalpošanā un sludināšanā?   Svētrunas tēma šajā reizē ir par mūsu brīvību, ko mēs iegūstam attiecībās ar mūsu

3, augusts 2009.|

Svētā Gara spēks mūsu dzīvē

Taču draudzes dzīve tāpēc ne uz mirkli neapstājas: gan iknedēļas dzīve mājas grupiņās, gan arī dievkalpojumi abās pilsētās (Rīgā, Valmierā), kur parasti kalpo mācītājs Mārcis pats, tiek pilnvērtīgi noturēti. Netrūkst ne Dieva Spēkā pasludinātas Dieva Vēsts, nedz arī lūgšanu par cilvēku vajadzībām un piepildīšanos ar Svēto Garu. Šoreiz ar Dieva Vēsti kalpoja draudzes Bībeles un Līderu Skolas vadītāja un

26, jūlijs 2009.|

No ticības taisnais dzīvos!

„Ja vīģes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu!” Habakuka 3:17-18

20, jūlijs 2009.|

Tas Kungs ir mans miers

„Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu. Ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa evaņģēlijs 14:27   11. jūlija dievkalpojumā draudzē „Kristus pasaulei” Rīgā svētrunas tēma bija „Tas Kungs ir mans miers”. Mācītājs Mārcis Jencītis saka: „Vai jūs esat dzirdējuši ļaudis sakām – iegāju katedrālē, tur bija tik kluss, tik

13, jūlijs 2009.|

Kā sasniegt mērķus?

„Šī svētruna domāta tiem, kuriem dzīvē ir mērķi. Tiem, kuri grib ieiet savā aicinājumā, kādu tiem devis Dievs. Tiem, kuri vēlas kalpot tam Kungam un cilvēkiem.” – saka draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis 4. jūlija dievkalpojumā Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā. „Dievs mūs katru ir radījis unikālus. Katram no mums Dievs ir paredzējis kalpošanu gan draudzē, gan sabiedrībā. Mums

7, jūlijs 2009.|

Izvēle!

27. jūnija dievkalpojums draudzē „Kristus pasaulei” Rīgā, bija iezīmīgs ar to, ka šajā sestdienā tika sveikti jaunie draudzes locekļi, kuri kristījās šā gada jūnijā Limbažos. Tika pasniegti arī izlaiduma diplomi draudzes Bībeles skolas un Līderu skolas beidzējiem.   Tā kā šoreiz sveikt savus piederīgos draudzes locekļus bija aicināti viņu tuvinieki, šis dievkalpojums izvērtās kā liecību pēcpusdiena. Aptuveni desmit draudzes

29, jūnijs 2009.|

Kam daudz piedots, tas daudz mīl!

Pārējie diemžēl dzīvo tādu pašu dzīvi, kā līdz šim un dara tos pašus grēkus, kurus darīja agrāk. Daudzus patiesus, meklējošus kristiešus nodarbina šī problēma. Arī draudzes „Kristus pasaulei” mācītāju Mārci Jencīti. Vai ar īsu lūgšanu „Kungs, piedod manus grēkus!” altāra priekšā pietiek, lai cilvēka dzīve mainītos uz visiem laikiem?   Savā svētrunā 20. jūnijā viņš izmantoja kādu notikumu, kas

22, jūnijs 2009.|

Dieva Vārds dziedina!

Kā parasti šādās reizēs, bija vērojamas daudz jaunas sejas. Ir kāda apmeklētāju kategorija, kura parasti nāk tikai uz šiem dziedināšanas dievkalpojumiem. Tie ir dažāda gadagājuma, pārsvarā vecākās paaudzes cilvēki, kuriem ir nopietnas veselības problēmas.   Pirms dievkalpojuma allaž iznāk sarunāties ar šiem cilvēkiem. Ir interesanti uzzināt, kas viņu dzīvēs mainās, kopš viņi sākuši apmeklēt draudzes „Kristus Pasaulei” dziedināšanas dievkalpojumus.

15, jūnijs 2009.|

Jauns vārds!

„Tam, kas uzvar, Es došu no apslēptās mannas, Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū”. Atklāsmes grāmata 2:17   Daudzās tradicionālās konfesijās, kristot mazu bērniņu, viņam tiek dots cits, jauns vārds, ko parasti neraksta viņa dzimšanas apliecībā vai pasē. Arī no antīkās vēstures ir zināms,

7, jūnijs 2009.|

Svētā Gara kristības

Kad Vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu to namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars

1, jūnijs 2009.|

Krīze – ceļš uz panākumiem!

Pirmais dievkalpojums ar šādu tēmu 23. maijā notika draudzē Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā. Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis ir pievērsies šai aktuālajai tēmai laikā, kad mūsu sabiedrību ir nomācis pesimisma gars, kad visi runā tikai par to, ka viss ir slikti un kad ļoti daudzi mūsu sabiedrības locekļi neredz izeju gan no savām materiālajām, gan garīgajām grūtībām. Savas svētrunas ievadā

24, maijs 2009.|

Ceļš, pa kuru atnāk Dievs

Kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā: „sataisiet tā Kunga ceļu, dariet līdzenas Viņa tekas!” (Lūkas evaņģēlijs 3:4) Kā parasti ikmēneša dziedināšanas dievkalpojumos draudzē „Kristus Pasaulei” arī šoreiz, 16. maija dievkalpojumā Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā, bija vērojamas daudzas jaunas sejas, lielākoties vecāka gadagājuma ļaudis, kuri meklē Dievu, lai saņemtu savu dziedināšanu, savu brīnumu.   Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis: „Ciemos parasti

18, maijs 2009.|

Vieta, kur gribas atgriezties

„Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dieva namā ar skaņām gavilēm un slavas dziesmām svētceļotāju vidū. Kā pēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam Glābējam un savam Dievam!” Psalms 42:5-6 Mums ikvienam ir vietas, notikumi, patīkami

11, maijs 2009.|
Go to Top