SVĒTRUNAS2019-12-16T01:25:10+02:00

Ne soli atpakaļ!

16. janvārī draudze „Kristus Pasaulei” tikās savā iknedēļas dievkalpojumā Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā. Ir draudzes 40 dienu gavēņa 16. diena! Šīs dienas svētrunas tēma, ko sludina draudzes mācītājs Mārcis Jencītis, lieliski attiecas arī uz gavēni, kuram ir jāilgst vēl 24 dienas. Šajā gadījumā kā uzmundrinājums varētu skanēt: „Ne soli atpakaļ!” tomēr mācītāja pienestā svētruna patiesībā ir daudz dziļāka! Attiecībā

18, janvāris 2010.|

Augstākā mīlestības pakāpe

Ir 9. janvāra pēcpusdiena. Draudzes „Kristus pasaulei” dievkalpojums Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā. Rit draudzes 40 dienu gavēņa devītā diena. Šī ilgstošā gavēņa mērķis ir meklēt pārdabisku Dieva iejaukšanos ikvienā mūsu dzīves jomā – sākot ar attiecībām ar mūsu Kungu, un turpinot ar daudzajām vajadzībām kā draudzes, kā arī ikviena personīgajā dzīvē. Ko mēs gaidām no Dieva šodien? „Šodien tēma

11, janvāris 2010.|

Svētība 2010. gadam!

Gandrīz ikviens cilvēks savā dzīvē Jaunajā gadā vēlas pārmaiņas. Gandrīz katram no mums dzīvē ir kādas lietas, kādas ieilgušas cīņas vai problēmas, kuras mēs nākamajā gadā beidzot gribam atrisināt uz visiem laikiem. Daudzi apņemas no 1. janvāra laboties, sākt jaunu dzīvi. Ko gaida kristietis no Jaunā, 2010. gada? 2. janvāra dievkalpojums draudzē „Kristus pasaulei” bija īpašs. Šim Jaungada dievkalpojumam

4, janvāris 2010.|

Patiesība par Ziemassvētkiem

Mēs daudzi, gan kristieši, gan nekristieši, lielākoties ar sajūsmu gaidām Ziemassvētku laiku. Tas parasti ir decembra mēnesis, nu jau vairāk nekā kādus desmit gadus – novembris un decembris kopā. Gada vistumšākais laiks. Dāvanas, iepirkšanās, piparkūkas... Svecīšu liesmiņas eglītē sasilda sirdi. Visās radiostacijās, ne tikai Kristīgajā radio vien, skan īpašs, Ziemassvētku repertuārs. Veikalu plaukti lūzt no šokolādes salavečiem un eglīšu

28, decembris 2009.|

Slāpes pēc Dieva

Hagaja 2: 9 Un šā pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam, nekā bija pirmā krāšņums un godība, tā saka Tas Kungs Cebaots, un Es gribu dāvināt mieru šai vietā," saka Tas Kungs Cebaots.   Izraēla tautas vēsturē bija trīs Tempļi. Pirmo Templi uzcēla ķēniņš Salamans. Šajā templī, Vissvētākajā vietā bija novietots Derības šķirsts, kurš sevī iemiesoja Dieva klātbūtni. Vissvētākajā vietā

22, decembris 2009.|

Apslēptie problēmu iemesli

(Psalms 34:16-17) Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus. Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus. (Salamana pamācības 22:5) Daudz dzeloņu un valgu ir aplamam cilvēkam viņa dzīves ceļā, bet, kas turas tālu no tiem, tas saglabā savu dzīvību.  „Absolūti visam, kas notiek mūsu dzīvēs, ir

14, decembris 2009.|

Dieva karš!

2. Laiku 20:3 Tad Jošafāts izbijās, un viņš apņēmās meklēt un sastapt To Kungu, un viņš izsludināja gavēni pa visu Jūdu.   Reiz pret Izraēla ķēniņu Jošafatu sapulcējās un devās karā gandrīz visi apkārtējo valstu un tautu ķēniņi. Jošafats izbijās un saprata, ka saviem spēkiem viņš nav spējīgs stāties pretī tik stipram ienaidniekam. Gluži normāla un cilvēcīga reakcija uz lielu,

7, decembris 2009.|

Īsta Atmoda

Latvijas kristieši jau daudzus gadus lūdz par atmodu savai zemei. Mūsu atmiņā ir brīnišķīgi notikumi, kā Svētais Gars izlējies gan pie mums, gan citur pasaulē. Par šīm atmodas liecībām mēs bieži pārunājam savā, ticīgo lokā. Par tām tiek sludināts un atgādināts arī no kanceles. Kristieši gaida, kad atmoda Latvijā atkārtosies. Taču kas patiesībā ir īsta, patiesa Atmoda?   „Daudzas

30, novembris 2009.|

Piecas kristieša prioritātes

Mūsdienu kristīgo pasauli raksturo sajauktas prioritātes. 1. Laiku 29: 16 Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko esam sakrājuši, lai Tev uzceltu namu Tavam svētajam Vārdam, - tā ir nākusi no Tavas rokas, un Tev tas atkal tiek nodots!   Izraēla ķēniņš Dāvids bija cilvēks, kurš daudziem mums varētu būt par piemēru, kā pareizi sakārtot prioritātes savā dzīvē. Būdams veiksmīgs

23, novembris 2009.|

Tēva sirds

Lūkas 15:20-24  Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs

17, novembris 2009.|

Augsti slavējams!

7. novembra dievkalpojumā draudzē „Kristus Pasaulei” Rīgā tās mācītāja Mārča Jencīša sludinātās svētrunas tēma bija: „Augsti slavējams!” Dievkalpojuma laikā mācītājs sludināja sekojošo:   „Viņš ir augsti slavējams! Viņš ir tas, kurš saka: „Mīli savu Dievu no visas savas sirds, dvēseles, prāta un spēka!” Tas ir augsti slavējams Dievs!   1. Laiku 16:25 Jo liels ir Tas Kungs un ļoti augsti

9, novembris 2009.|

Pozitīva pozīcija

Salamana pamācības 12:24 Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi.   31. oktobra dievkalpojumā draudzē „Kristus pasaulei” Rīgā tās mācītājam Mārcim Jencītim bija vārds tieši par mūsu attieksmi, mūsu pozīciju, ar kādu mēs attiecamies pret Dievu, cilvēkiem un lietām mūsu dzīvē. Kāda ir mūsu pozīcija tad, kad sastopamies ar grūtībām mūsu dzīvē? Vai

2, novembris 2009.|

Šodiena ir rītdiena!

„Algebrā un ģeometrijā ir formulas, kas paliek nemainīgas. Viens plus viens ir divi. Tā tas ir vienmēr, kā likums”, - saka mācītājs Mārcis Jencītis 24. oktobra dievkalpojumā draudzē „Kristus pasaulei” Rīgā. „Gluži tāpat ir likums, ka tas, ko es daru šodien, nosaka to, kas es būšu rīt. Tas, kādas grāmatas tu lasi, kādas televīzijas pārraides skaties, nosaka to, kas

28, oktobris 2009.|

Akmens no kapa ir novelts!

Lūkas 24:1-6 Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada. Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri

20, oktobris 2009.|

Kas ir tavs Dievs?

2. Mozus 20:1-6 Un Dievs sacīja visus šos vārdus: "Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes,no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies

12, oktobris 2009.|

Pietiek!

Par tik daudz cilvēkiem, cik dzīvo Cēsīs, vidēji sarūk mūsu tauta katra gada laikā. Pie tam, nevis izceļošanas, bet gan izmiršanas rezultātā! Bet mēs, kristieši, sēžam savu baznīcu solos un domājam tikai par savām problēmām un nelaimēm. Pietiek! Pietiek vaimanāt par saviem grēkiem un slimībām! Pietiek attaisnot savu bezdarbību un kūtrumu! Pietiek gurķoties! Mūsu tauta iet pazušanā!”   Pirmais

6, oktobris 2009.|

Tas ir jāizdara man!

Jāņa evaņģēlijs 15:7; 16  Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks… Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos.   26. septembra dievkalpojums draudzē

28, septembris 2009.|

Mēs esam čempioni!

Un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. 1. Vēstule Korintiešiem 1: 28   Ir noslēdzies otrs draudzes „Kristus pasaulei” rīkotais enkaunters, kurā piedalījās draudzes kalpotāji un mājas grupu vadītāji, kā arī tie, kuriem bija kāda neatliekama vajadzība. 19. septembra dievkalpojumā Zinātņu akadēmijas namā Rīgā skan enkauntera

21, septembris 2009.|

„Tumšs” vārds

Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: "Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām." Bet viņi no tā neko nesaprata; tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Lūkas

14, septembris 2009.|

Tā Kunga mielasts

„Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar Mani”. Jāņa atklāsmes grāmata 3:20   „Mūsu sirds durvīm ir atslēga tikai no iekšpuses”, - saka mācītājs Mārcis Jencītis draudzes „Kristus pasaulei” dievkalpojumā 5. septembrī Rīgā. „Un šī atslēga ir mūsu rokās.

8, septembris 2009.|
Go to Top