SVĒTRUNAS2019-12-16T01:25:10+02:00

Uzvaras garants ir mūsu ticība

Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība. (1. Jāņa vēstule 5:4) Ticība ir svarīgākā tēma, par ko runā un sludina mācītāji. Ticība, mīlestība un cerība. Mīlestība ir pāri visam, bet centrā ir ticība. Dievs no debesīm skatās un vēro, vai ir kāds gudrs, vai ir kāds, kas tic

6, jūnijs 2023.|

Vasarsvētki

Neliels atgādinājums, kas tad ir Vasarsvētki. Pirmās divas nodaļas Apustuļu darbos. Es vēršu uzmanību uz to, ka šī grāmata “Apustuļu darbi”, kaut gan būtībā teologi varētu padiskutēt, vai tie ir Svētā Gara darbi jeb tomēr cilvēku darbi, apustuļu darbi, bet, redzi, šī grāmatā ir nosaukta “Apustuļu darbi”. Ticīgā cilvēka un Svētā Gara kopdarbs. Un tāpēc es gribu akcentēt tieši uz

30, maijs 2023.|

Vakarēdiens

Ir tikai divi nopietni rituāli: kristības un vakarēdiens. Abiem šiem rituāliem ir simboliska nozīme. Taču tie ir obligāti un tā ir Kristus pavēle. Kristus Dieva vārdā pavēl to turēt. Kristība notiek vienu reizi, bet vakarēdiens notiek regulāri. Mēs to darām atkārtoti. Tas norāda, ka cilvēks tiek glābts un kristīts vienu reizi, bet garīgā barība ir nepieciešama regulāri. Kā arī vakarēdienā mēs pieminam,

30, maijs 2023.|

Kristības

Kas ir kristības? Kristības ir publisks apliecinājums, derības slēgšana, līdzīgi kā laulībā, kad šeit, draudzē, ir laulības ceremonija, kad divi cilvēki dod zvērestu viens otram, viņi noslēdz derību mīlēt, cienīt visu savu mūžu, mīlēt priekos un bēdās līdz nāve šķirs, bet ir atšķirība starp tām, laulību un kristību, jo šeit “līdz nāve šķirs” laikam nav vietā, jo tevi nekas nešķirs

30, maijs 2023.|

Jēzus otrā atnākšana

Šeit būs ļoti konkrēta, gana strikti Bībelē balstīta mācība, bet nevar pretendēt visās nianses uz absolūto patiesību, bet tas ir Bībeles konteksts. Vai gribi zināt, kas notiks rīt, pēc simts gadiem, pēc tūkstoš gadiem? To sauc par apokaliptiku, apokalipse, apokaliptiska mācība. Bībelē parasti caur simboliku tiek atklāta, tā nav īsti skaidra, katrs to māca, kā viņš vēlās, bet es esmu

23, maijs 2023.|

Debesis

Dieva vārds runā par trīs debesīm. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. (1. Mozus grāmata 1:1) Vispār Bībelē ir minētas trīs veida debesis. Debesis no ebreju valodas “šamaim” (shamayim-ebr.) nozīmē valstības, tas ir daudzskaitlī, tātad vairākas debesis. Debesis ir minētas daudzskaitlī. Es domāju, ka pirmās, loģiski, tika radītas trešās debesis, bet mēs līdz tam nonāksim. Kas brauc pa debesu debesīm, kas ir

23, maijs 2023.|

Elle

Elle, debesis un Jēzus otrā atnākšana – šīs ir visai sarežģītas tēmas, kuras nav izprotamas pilnā mērā. Mēs mācīsimies par to Bībeles kontekstā, un ko mēs no tā varam iegūt. Ir svarīgi saprast, ka tās ir lietas, kuras mēs neesam redzējuši un, izsekojot līdzi tam, ko saka Dieva vārds, ir skaidrs, ka ellē ir slikti un debesīs labi. Par Jēzus

23, maijs 2023.|

Vīzija. 2.daļa.

Pagājušo reizi mēs mācījāmies, ka Mozus no sava sievastēva saņēma padomu, kā labāk organizēt aprūpi jeb padomdošanu Izraēlā. Bija vecāko dēlu sistēma, jo vecākais dēls automātiski bija ģimenes galva. Kā arī bija garīgais pārstāvis, tāpat bija arī administrācija, bija vecaji. Bībelē var atrast daudz dažādus veidus, kā tika pārvaldīts Izraēls. Šo sistēmu, ko Mozus izveidoja, paklausot savam sievastēvam, dēvē par Jofora sistēmu. Šodien mēs apskatīsim

16, maijs 2023.|

Vīzija

Kas ir vīzija? No skaidrojošās vārdnīcas – iedomu vai sapņu tēls jeb arī personas vai organizācijas visaugstākās tieksmes vai ideāli, vai tie tavi vai organizācijas. Vīzija, augstākais ideāls, pēc kā viņi tiecās, kas nosaka arī tās vēlamo stāvumu un nākotni. Viņi to redz, viņi to ir uzzīmējuši, uzrakstījuši, ideāls, redzams tēls, saprotams, uz kurieni mēs tiecamies. Paralēli vīzijai ir arī

9, maijs 2023.|

Lūgšana un gavēnis. 2.daļa.

Tempļa lūgšana. Templi uzcēla ķēniņš Salamans. Dāvids sagatavoja visu nepieciešamo un, kad Salamans stājās savā amatā, viņš to uzcēla. Templis pastāvēja 380 gadus, kamēr babilonieši to pilnībā nopostīja. Nākamais solis bija pēc trimdas, kad Izraēls atgriezās savā zemē. Zerubābela vadībā templis tika atjaunots ar Persijas ķēniņa Kīra pavēli. Jaunākos laikos ķēniņš Hērods Zerubābela templi pārbūvēja par ļoti milzīgu, iespaidīgu templi. Trīs tempļa fāzes jeb trīs tempļi: pirmais bija Salamana templis, otrais Zerubabela templis un trešais – Hēroda templis

9, maijs 2023.|

Garīgā vadītāja nozīme tavā dzīvē. 2. daļa.

Turpinām tēmu “Garīgā vadītāja nozīme tavā dzīvē”. Un Ēliāba dēli bija: Nemuēls, Datans un Abirāms. Un tie bija tie paši Datans un Abirāms, kas bija draudzes sasaucēji un Koraha pulkā sacēlās pret Mozu un Āronu; tad viņi sacēlās arī pret To Kungu. Un toreiz zeme atdarīja savu muti un tos aprija kopā ar Korahu līdz ar viņa pulku. Toreiz uguns

2, maijs 2023.|

Lūgšana un gavēnis

Kas ir lūgšana? Saruna ar Dievu. Un notika, Mozum nokāpjot no Sinaja kalna, ka divas liecības plāksnes bija viņa rokā; un Mozus nezināja, no kalna nokāpjot, ka viņa vaiga āda spīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu. (2. Mozus grāmata 34:29) Mozus kāpa kalnā runāt ar Dievu, un lūgšana ir saruna ar Dievu. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt

2, maijs 2023.|

Garīgā vadītāja nozīme tavā dzīvē

Iepriekšējā Bībeles skolā bija tēma “Garīgā tēva (vadītāja) nozīme tavā dzīvē”, es vārdu “tēvs” izņēmu ārā un tēma ir “Garīgā vadītāja nozīme tavā dzīvē”. Izņēmu ārā ar tādu domu, ka nevajag pārāk aizrauties ar garīgajiem tēviem, bez maz vai aizstās bioloģisko tēvu. Ir garīgais tēvs, garīgais vadītājs un ir reālā dzīve šeit virs zemes, kur tev arī ir vadītāji. Tavā

25, aprīlis 2023.|

Finanses

Kāds ir Dieva plāns cilvēkiem attiecībā uz finansēm? Katram cilvēkam Dievs ir paredzējis labklājību. Nabadzība – tas nav no Dieva, bet ir no velna. Ja mēs skatāmies uz mūsu ticības tēviem, Ābrahams, Īzaks un Jēkabs, viņi bija ļoti bagāti. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņi bija bagāti, ir, protams, attiecības ar Dievu, ticība Dievam, un arī tas, ka viņi deva

18, aprīlis 2023.|

Laulība

Kas ir laulība? Laulība ir garīga, dvēseliska, fiziska, ekonomiska un seksuāla savienība starp vīrieti un sievieti. Tā tiek noslēgta Dieva un cilvēku priekšā, dzimtsarakstu nodaļā, un draudzē – likumīgi valsts un Dieva priekšā. Bībelē par laulību ir sacīts: Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja

18, aprīlis 2023.|

Evanģelizācija un mācekļu veidošana

Nākošā tēma: “Evaņģelizācija un mācekļu veidošana”. Kas tad ir evaņģēlijs? Euangélion tulkojumā ir labā vēsts, tas ir Bībeles centrs, vēsts par krustu. Runa ir par Jēzus dzīvi, par Viņa nāvi, augšāmcelšanos un evaņģelizācija ir šī fakta sludināšana. Tu stāsti cilvēkiem labo vēsti, ka Jēzus ir miris, ka Viņš ir dzīvs un augšāmcēlies, un ka tev pieder glābšana, ka tev pieder

11, aprīlis 2023.|

Svētais Gars, Svētā Gara kristības un dāvanas

Vēsts pie krusta ir vissvarīgākā vēsts, visas cilvēces, visa kosmosa centrs. Vēsts par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos – nav nekā varenāka un jaudīgāka visā cilvēces vēsturē. Taču ar to viss nebeidzās. Šīs dienas Bībeles skolas tēmās mēs parunāsim par to, kas notika pēc tam. Šodien pirmā tēma būs: “Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas”. Tāpēc eita un darait

11, aprīlis 2023.|

Svēta dzīve

Tēma saucas “Svēta dzīve” un runāsim arī par desmit baušļiem. Kādas ir jūsu asociācijas no agrāk dzirdētā: “Atkal tā ir bauslība, tas ir kaut kāds likums un tu tur pēc bauslības dzīvo?” Mēs šajā nodarbībā jeb svētrunā apskatīsimies, kas lācītim vēderā, ko tad tā bauslība nozīmē, kā tas attiecas uz mums, vai vispār attiecas uz mums, un arī to, kas

4, aprīlis 2023.|

Draudze

Kas ir draudze? Pirmkārt, gribu sākt ar to, kas vispārīgi ir draudze. Bet ja es aizkavētos - lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. (1.Timotejam vēstule 3:15) Pāvils māca Timoteju, lai viņš zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, Dieva nams, dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts

28, marts 2023.|

Nodošanās

Tēma – “Nodošanās”. Ēdenes dārzā, kad cilvēks krita grēkā, Dievam bija savi noteikumi, lai cilvēks paliktu tādā stāvoklī, kādā bija radīts. Cilvēks pārkāpa šos noteikumus un zaudēja paradīzi. Tāpat, lai paliktu tajā stāvoklī, kurā mēs esam, caur Kristu atgriežoties pie Dieva, ir savi noteikumi. Lai mēs varētu turpināt augt, mums ir vajadzīga nodošanās. Nodošanās ir pilna cenas maksāšana par to,

28, marts 2023.|
Go to Top