SVĒTRUNAS2019-12-16T01:25:10+02:00

Bībeles pamati šodienas un nākotnes notikumu analīzei

Svētrunas tēma - “Bībeles pamati šodienas un nākotnes notikumu analīzei”. Cilvēkus interesē nākotne. Lai mēs kā draudze un tu kā indivīds un personība pieņemtu pareizus lēmumus dažādos jautājumos attiecībā pret Dievu, citiem cilvēkiem, sevi un sabiedrību kopumā, ir jāizprot situācija šobrīd. Ir jāsaprot tagadne, šobrīd notiekošais. Ja mēs to neizprotam, tad nespējam pieņemt pareizus lēmumus, pareizi virzīties uz priekšu un gūt

26, janvāris 2021.|

Garīgā disciplīna

Tas, ko mēs šodien redzam šeit, tas ko mēs kā draudze esam spējuši paveikt, ieguldīt cilvēkos, ieguldīt valstī, tas viss ir pateicoties disciplīnai. Ir daudz dažādu faktoru, kāpēc kāds cilvēks vai cilvēku grupa, organizācija vai valsts kopumā spēj progresēt, virzīties uz priekšu. Domāju, ka mēs šeit neesam tie, kas vēlas nekur nevirzīties, kas vēlas vienkārši sēdēt un degradēt. Mums ir

19, janvāris 2021.|

Apustuļa Pāvila ceļojums uz Romu

Šīs nedēļas svētrunas tēma būs ļoti laba, un man personīgi tā patīk. Sarežģīta, bet laba. Tēmas nosaukums - "Apustuļa Pāvila ceļojums uz Romu". Šī svētruna vairāk būs kā mācība. Mācīsimies no Pāvila dzīves, uzzināsim, kāds bija Pāvils, un sapratīsim, kādas bija viņa svētību un spēka atslēgas, un, ja mēs tās pielietosim paši savā dzīvē un kalpošanā, tad tāds pats spēks

12, janvāris 2021.|

Akmens plāksnes, zizlis un manna!

Laimīgu jums jauno gadu! Varu jums pateikt, ka Facebook mani šodien nobloķēja, bet, laikam, pagaidām uz diennakti. Nobloķēja mani par 2000 eiro rakstu, jo tas ļoti labi aizgāja, bija jau kādi septiņi simti šeiri, komentāri pāri tūkstotim. Laikam tas ir valdības drošības apdraudējums. Bībele saka, lai mēs nebrīnāmies, ka pasaule mūs ienīst. Tas nav nekas jauns. Visas brīvības, kas ir cilvēkam, nāk no

5, janvāris 2021.|

Desmit baušļi

Šodienas svētrunas tēma ir “Desmit baušļi”. Es sapratu, ka mums ir nepieciešams atjaunot zināšanas par desmit baušļiem. Desmit baušļus būtu ļoti labi zināt no galvas. Tas ir kristietības un kristīgās mācības pamats. Jā, galvenais ir Jēzus Kristus, Viņa nāve un augšāmcelšanās, tomēr arī desmit baušļi. Dievs mūs glābj ne tā iemesla dēļ, ka mēs turam baušļus. Dievs Savā žēlastībā glābj

29, decembris 2020.|

Jēzus un politika

Šodienas tēma būs ekskluzīva. Tās nosaukums – “Jēzus un politika”. Vai kristieši drīkst kritizēt valdību? Daudzi ir pamanījuši, ka manā personīgajā Facebook profilā notiek liela vārīšanās. Mēs ar komandu strādājam, publicējam dažādus rakstus un cenšamies tai vienvirziena informācijai, kas ir pieejama tikai oficiālajos medijos, kaut ko likt pretī, lai visu šo milzīgo informācijas apjomu izlīdzinātu un cilvēki varētu salīdzināt, domāt un izdarīt savus

16, decembris 2020.|

Zvēra zīme

Es jūtu, ka es dzīvoju. Tu jūti, ka tu dzīvo? Vai arī tu jūti, ka vienkārši eksistē? Dzīvot nozīmē nevis plūst pa straumi un pielāgoties visam, ko tev uzspiež, bet iet pret straumi un paturēt cilvēcīgu seju, paturēt ticību. Vienā vārdā – goda lieta. Ir kāds gods, ir kāds pienākums, par ko mums pašiem ir jāpastāv. Bībele stāsta, ka

8, decembris 2020.|

Dusmas

Aleluja! Debesu Tēvs, paldies par Tavu Svēto Garu, paldies par Tavu žēlastību un mīlestību pret mums, pret katru cilvēku. Tēvs, es lūdzu Jēzus Vārdā, lai mūsu sirdsapziņa ir saskaņota ar Tavu sirdi, Tavu vārdu, ar Tavu gribu. Es lūdzu, ka mēs esam Tevis svētīti, Kungs, ka mēs ejam darīt Tavu gribu un Tavu prātu. Es lūdzu, ka Tava draudze

1, decembris 2020.|

Lielās pavēles trīs daļas

Šodienas svētrunas tēma - „Lielās pavēles trīs daļas”. „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja evaņģēlijs 28:19-20) Pirms Jēzus pēc Savas augšāmcelšanās uzbrauca Debesīs, 40 dienas virs zemes Viņš

25, novembris 2020.|

Latvijas nolaupīšana?

Tas, ko es runāšu, ir domāts visiem latviešiem. Sakot vārdu ‘latvieši’, es nedomāju tikai tos cilvēkus, kuri precīzi var pierādīt savu izcelsmi, bet katru, kurš Latviju uzskata par savām mājām, un kas arī ir viņa mājas. Krievu valodā parasti lieto divus vārdus – ‘латыши’, kas tulkojumā nozīmē ‘latvieši’, un ‘латвийцы’, kas apzīmē latviešus, kuri pieder konkrētajai tautai. Arī es

18, novembris 2020.|

Cerība

Svētais Gars, es lūdzu, ka Tu pieskaries katram. Caur Savu Garu radi katrā cilvēkā cerību, jaunas cerības, ticību, spēku, paļaušanos uz Tevi, Kungs. Lai mēs ejam un nepagurstam, lai mēs ejam un aizejam līdz galam. Lai mēs aiz sevis atstājam pozitīvus augļus. Āmen! Svētrunas tēma ir „Cerība”. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. (Ebrejiem

10, novembris 2020.|

Augšanas telpa

Mēs patiešām esam pareizā laikā un vietā! Svētrunas tēma – “Augšanas telpa”. Tu izcēli vīnakoku no Ēģiptes, aizdzini tautas un to iedēstīji. Tu viņam sagatavoji augšanas telpu, ka tas varēja iesakņoties un piepildīja zemi. Viņa ēna apsedza kalnus un viņa zari un stīgas Dieva ciedrus. Tas izstiepa savas vītnes līdz jūrai un savas atvases līdz pat Eifratas upei. Kāpēc

4, novembris 2020.|

Casus belli – likumīgs iemesls karam

Sāksim sprediķi jeb mācību, tēma – “Casus belli”. Es zinu, ka daudziem tā ir kā Morzes ābece, un pat šajā jomā strādājoši cilvēki var nezināt, ko nozīmē ‘casus belli’. Es pats nezināju, ko tas nozīmē, bet izpētīju. Kas ir casus belli? Tas ir vēsturisks un juridisks termins. ‘Casus’ no latīņu valodas nozīmē ‘iemesls’. ‘Belli’ no latīņu valodas nozīmē ‘karš’. Kopā šie

27, oktobris 2020.|

19 iemesli, kāpēc neprecēties, un 1 iemesls, kāpēc precēties

Lai saprastu, kāpēc precēties vai kāpēc neprecēties un kādu cilvēku izvēlēties, vispirms mums jāizprot, kas vispār ir cilvēks un kas ir mīlestība. Jau pašā sākumā es vēlos tev pateikt priekšā, ka vienīgais pareizais iemesls precībām ir mīlestība. Mīlestība ir vienīgais pareizais motīvs tam, lai divi cilvēki savienotu savas dzīves uz mūžīgiem laikiem, līdz nāve viņus šķirs. Cilvēks mīl cilvēku.

20, oktobris 2020.|

Dieva klātbūtne

Šodienas svētrunas tēma ir „Dieva klātbūtne”. Bībelē precīzi ir rakstīts ‘Dieva tuvums’. Vai tu esi domājis par to, kas tev paliks, kad tev atņems visu? Dieva tuvums, Dieva klātbūtne. Laiki, kuros mēs dzīvojam, nav tie sliktākie laiki. Pasaule ir pieredzējusi daudz lielākas nelaimes un kontroles sistēmas. Ja tas virziens, kurā virzās visa pasaule, tiks turpināts, tad pasaule piedzīvos tādas

13, oktobris 2020.|

Seši mīti par Dievu un draudzi

Šodienas tēma - “Seši mīti par Dievu un draudzi.” Tēmu esmu izveidojis interesantā veidā. Ja tu ieiesi internetā un atradīsi kādu garīgu literatūru, kurā tiek runāts par šo tēmu, vai parunāsi par to ar kādu mācītāju vai gudru cilvēku, dzirdēsi dažādas atbildes. Izskanēs pat tādas atbildes, kas attiecināmas uz dažādiem laikiem, kultūrām un cilvēku tipiem. Es vēlējos noskaidrot, kādi

6, oktobris 2020.|

Atgriešanās paradīzē

Tava sirds ir atvērta, ausis vaļā, acis vaļā – redzēt, dzirdēt un pieņemt, ko Svētais Gars šodien runā. Marka evaņģēlijā ir interesants teikums – „Viņš bija pie zvēriem.” Gan jau tu esi lasījis šo Rakstu vietu. „Un Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans Viņu kārdināja, un Viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja.” (Marka evaņģēlijs 1:13) Jēzus

30, septembris 2020.|

Tava vieta draudzē jeb spējas un iespējas

Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu Dēlu, Jēzu Kristu. Tu tiešām esi brīnišķīgs! Mēs esam pateicību Tev parādā. Mēs Tev esam parādā sevi, Kungs! Mēs Tev pateicamies par Tavu krusta nāvi un augšāmcelšanos, par Tavu mīlestību pret mums, Dievs. Paldies, Debesu Tēvs, ka Tu tik ļoti esi mūs mīlējis, ka esi devis Sevi, Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs

22, septembris 2020.|

Dieva vadība caur divpadsmit

Es šodien runāšu par vīziju. Iepriekšējās svētrunas tēma bija “Vīzijas spēks”. Šodien iesim nedaudz dziļāk, ne tikai vispārīgi vīzijā, bet tieši G12 – Dieva vadībā caur divpadsmit. G12 ir daudzes „Kristus Pasaulei” logo. Simbols apkārt zemeslodei nozīmē, ka Dievs caur 12 grib glābt pasauli, izmainīt to, lai nāktu Viņa valstība. Ir svarīgi saprast mehānismu, kā darbojas Dievs. Mums ir svarīgi

15, septembris 2020.|
Go to Top